Listování
od 

Pochované vulkanity v Bátovskej kotline / Karolus, Karol, Karolusová, Eva -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 168-169
Zdroj: ČGS (UNM)
Pochybnosti o datování turínského plátna / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 2 (1994), s. 75
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pocítil někdo účinky zemětřesení? / Schenková, Zdeňka -- In: Lidové noviny -- Roč. 7, č. 50 (1994), s. 1
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Pocítili jste zemětřesení? / Schenková, Zdeňka -- In: MF Dnes -- Roč. 5, č. 50 (1994), s. 1
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Pocta Jiřímu Krupičkovi / Sidorinová, Tamara -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 10 (2010), s. 5-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Počasí a klíštětem přenášená virová encefalitis v České a Slovenské republice / Mikulecký Jr., M., Mikulecký, M., Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference -- S. 190-194
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Počáteční projevy porušování stability horninového masívu vlivem napěťodeformačních změn / Pichler, Evžen -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 1 (1987), s. 13-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Počáteční růstová stádia amfipor a archeocyátů - srovnání / Hladil, Jindřich -- In: 6. paleontologický seminář - sborník příspěvků -- s. 26-28
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Počáteční stadium pedogeneze na terasových svazích. Initial stage of pedogenesis on terraced slopes / Žigová, Anna -- In: Rostlinná výroba -- Roč. 43, č. 3 (1997), s. 101-105
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Počáteční úseky údolí, některé jejicj typy a transformace (na vybraných příkladech z Českomoravské vrchoviny) / Hrádek, Mojmír, 1938- -- In: Zprávy Geografického ústavu ČSAV -- ISSN 0375-6122 -- Roč. 18, č. 2 (1982), s. 142-160
Zdroj: ČGS (UNM)
Počátky a rozvoj seismologie v Českých zemích / Kozák, Jan -- In: Vojenský geografický obzor -- Roč. 49, č. 1 (2003), s. 46-51
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Počátky geofyziky na Vysoké škole báňské / Müller, Karel -- In: Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů -- s. 7-12
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Počátky geologického průzkumu ve Zlatých Horách po roce 1945 / Skácel, Jaroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 3 (1998), s. 168-171
Zdroj: ČGS (UNM)
Počátky mapování povrchových dolů / Klvaňa, Miroslav -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 32 (184), s. 19-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Počátky mineralogie v díle Georgia Agricoly / Litochleb, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 2, č. 3 (1994)
Zdroj: ČGS (UNM)
Počátky objevování jeskynních systémů. Chýnovská jeskyně : Chýnovská jeskyně letos slaví 145 let od svého objevení a 140 let rozdává lidem krásu, poučení i vzrušení z nového poznání / Drbal, Karel -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 63, č. 4 (2008), s. 38-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Počátky pozdněglaciální a holocénní vegetace u Rynholce / Břízová, Eva (1999) -- In: Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko -- ISBN 80-86064-35-2
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Počátky průzkumu kladenských slojí (1842-1854) / Majer, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 9 (1995)
Zdroj: ČGS (UNM)
Počátky průzkumu na radioaktivní suroviny v oblasti Příbram / Šorf, František -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Příbramské báňské závody v dějinách hornictví -- s. 47-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Počátky středního báňského školství v českých zemích / Suldovský, Josef, 1948- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 5 (2007), s. i-viii
Zdroj: ČGS (UNM)