Listování
od 

Podíl mineralogie na rekultivaci odkališť / Ryznarová, Marie -- In: Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů -- s. 4-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Podíl Ministerstva životního prostředí na vzdorování svahovým deformacím: Informace o dosavadním průběhu podprogramu ISPROFIN 215124 / Hrubeš, Martin, 1968- -- In: Svahové deformace a pseudokras 2007 : sborník referátů a prezentací z konferenceaIvo Baroň, Jan Klimeš, Dagmar Kašperáková (eds.) -- CD-ROM
Zdroj: ČGS (UNM)
Podíl pražského závodu n.p. Geofyzika Brno při řešení problémů inženýrské geologie a hydrogeologie / Hrách, Stanislav, Mazáč, Oldřich -- In: Geofyzikální zpravodaj -- Č. 1 (1986), s. 11-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Podíl prof. Dr. B. Fojta, CSc., na ložiskovém poznávání Jeseníků / Skácel, Jaroslav -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae brunensis -- Roč. 19, č. 3 (1989), s. 148-149
Zdroj: ČGS (UNM)
Podíl prof. Vrby na vytvoření sbírek mineralogického muzea Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v Praze / Kašpar, Pavel -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 16-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Podíl Státní geologické služby ČGÚ na stabilizaci sesuvů iniciovaných extrémními srážkami v červenci 1997 / Hroch, Zdeněk, Lochmann, Zdeněk, Moravcová, Olga, 1968- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 26-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Podivná záře na obloze zřejmě ohlašuje příchod zemětřesení. Varování, nebo pomsta mimozemšťanů? Příčina světelných jevů je asi prozaičtější: na zlomech vzniká elektřina / Novák, J., Schenk, Vladimír -- In: Lidové noviny -- - (1999), s. 24
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Podivuhodná nepukalka severočeských třetihor / Bůžek, Čestmír, 1933-1992, Konzalová, Magda, Kvaček, Zlatko, 1937- -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 30, č. 6 (1982), s. 212-213
Zdroj: ČGS (UNM)
Podivuhodný vrch Žampach / Vítek, Jan -- In: Naší přírodou -- ISSN 0231-7702 -- Roč. 9, č. 3 (1989), s. 67
Zdroj: ČGS (UNM)
Podklady k paleogeografickej mapke albu Západnych Karpát / Jablonský, Jozef, Mišík, Milan -- In: Západné Karpaty. Séria geológia -- ISSN 0130-8288 -- Roč. 15 (1991), s. 7-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Podkrkonošská pánev / Prouza, Vladimír, Tásler, Radko (2001) -- In: Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví České republiky -- ISBN 80-7075-470-2
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Podkrkonošské drahé kameny / Pišl, Milan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 6 (2000), s. 443-447
Zdroj: ČGS (UNM)
Podkrkonošské karneoly / Řídkošil, Tomáš -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 6 (2000), s. 448-451
Zdroj: ČGS (UNM)
Podkrkonošské olivíny a jejich šperkařské využití / Turnovec, Ivan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 1 (1990), s. 24-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Podkrkonošské "tarasy" / Vítek, Jan -- In: Krkonoše -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 25, č. 1 (1992), s. 6-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Podkrušnohorské technické muzeum / Pěgřímek, Rastislav, 1931- -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2003), s. 41-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Podlesí - the story of material and structural evolution of fluorine- and phosphorus-rich granite magma / Breiter, Karel, 1956- -- In: Exkursionsführer und Veröffentlichungen der Gesellschaft für Geowissenschaften -- Vol. 212 (2001), p. 27-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Podloží Doupovských hor (11-12 Kadaň, 12-11 Žatec, 11-24 Žlutice) / Mlčoch, Bedřich -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 36-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Podložie slovenskej časti viedenskej panvy (Variant.)
Podmienky a možnosti optimalizácie využitia puklinovo-krasových vôd v Západných Karpatoch / Kullman, Eugen -- In: Optimalizácia využitia puklinových a puklinovo-krasových vôd -- s. 9-18
Zdroj: ČGS (UNM)