Listování
od 

Podcenění negativního vlivu strukturních poměrů Sokolovské pánve na stbailitu svahu - příklad výstavby silnice I/6 západně od Karlových Varů / Novotný, Jan -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 9, č. 4 (2006), s. 3-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Podčeleď Thysanopeltinae v českém spodním paleozoiku (Styginidae, Trilobita) / Šnajdr, Milan -- In: Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-9497 -- Roč. 156, č. 1-4 (1987), s. 92-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Podgotovka obrazcov dlja mineralogičeskogo izučenija
The Podhorní Vrch Hill volcano in Western Bohemia: geochemical constrains / Pivec, Edvín, Ulrych, Jaromír -- In: Magmatic events in rifted basins -- s. -
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Podi - vysokohorské krasové planiny v Julských Alpách / Vítek, Jan, 1946- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 11 (2007), s. 45-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Podiel rádioaktivity hornín Západných Karpát na tepelnom toku / Husák, Ĺudovít -- In: Geotermálna energia Slovenska a jej využitie -- s. 31-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Podíl akademika Radima Kettnera na geologickém poznávání Slezska / Skácel, Jaroslav -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 41, č. 1 (1992), s. 93-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Podíl ČGÚ na realizaci hlubinného úložiště vyhořelého paliva z jaderných elektráren v roce 1993 / Kříž, Jiří, 1943-, Novotný, Pavel, 1954-, Zelinka, Zdeněk -- In: Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek -- ISBN 80-7075-155-X -- s. 31-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Podíl drenážního odtoku na celkovém odtoku z povodí / Čmelík, Milan, Doležal, František, 1944-, Kulhavý, Zbyněk, 1954-, Tlapáková, Lenka -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 60, č. 7 (2010), s. 190-191, 193-194
Zdroj: ČGS (UNM)
Podíl důlních měřičů na rozvoji hornictví v oblasti Horního Slavkova a Krásna / Farka, Ondřej -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce T, Tradice a historické památky českého hornictví -- s. 1-8, T 1
Zdroj: ČGS (UNM)
Podíl geologických firem na ochraně životního prostředí / Žák, Jaroslav -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 45, č. 5 (1995), s. 148-149
Zdroj: ČGS (UNM)
Podíl geologických věd na boji Organizace spojených národů za zachování životního prostředí / Petránek, Jan, 1922- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 42, č. 6 (1991), s. 157
Zdroj: ČGS (UNM)
Podíl inženýrské geologie na ochraně a tvorbě životního prostředí severočeské pánve / Herle, Vítězslav, Marek, Jan, Seyček, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 6 (1988), s. 172-174, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Podíl mineralogie na rekultivaci odkališť / Ryznarová, Marie -- In: Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů -- s. 4-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Podíl Ministerstva životního prostředí na vzdorování svahovým deformacím: Informace o dosavadním průběhu podprogramu ISPROFIN 215124 / Hrubeš, Martin, 1968- -- In: Svahové deformace a pseudokras 2007 : sborník referátů a prezentací z konferenceaIvo Baroň, Jan Klimeš, Dagmar Kašperáková (eds.) -- CD-ROM
Zdroj: ČGS (UNM)
Podíl pražského závodu n.p. Geofyzika Brno při řešení problémů inženýrské geologie a hydrogeologie / Hrách, Stanislav, Mazáč, Oldřich -- In: Geofyzikální zpravodaj -- Č. 1 (1986), s. 11-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Podíl prof. Dr. B. Fojta, CSc., na ložiskovém poznávání Jeseníků / Skácel, Jaroslav -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae brunensis -- Roč. 19, č. 3 (1989), s. 148-149
Zdroj: ČGS (UNM)
Podíl prof. Vrby na vytvoření sbírek mineralogického muzea Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v Praze / Kašpar, Pavel -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 16-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Podíl Státní geologické služby ČGÚ na stabilizaci sesuvů iniciovaných extrémními srážkami v červenci 1997 / Hroch, Zdeněk, Lochmann, Zdeněk, Moravcová, Olga, 1968- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 26-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Podivná záře na obloze zřejmě ohlašuje příchod zemětřesení. Varování, nebo pomsta mimozemšťanů? Příčina světelných jevů je asi prozaičtější: na zlomech vzniká elektřina / Novák, J., Schenk, Vladimír -- In: Lidové noviny -- - (1999), s. 24
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚSMH