Listování
od 

Podmínky vzniku hydrotermální kalcit-křemen-sulfidické mineralizace u Hranic / Dolníček, Zdeněk, Slobodník, Marek, Zimák, Jiří -- In: Geol. Výzk. Mor. Slez. v r. 2001 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9 (2002), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Podmínky vzniku hydrotermální mineralizace z vrtu Janovice-9 (25-22 Frýdek-Místek) / Dolníček, Zdeněk, Fojt, Bohuslav, Slobodník, Marek, 1957- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 42-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Podmínky vzniku hydrotermální mineralizace z vrtu Janovice-9 / Dolníček, Zdeněk, Fojt, Bohuslav, Slobodník, Marek -- In: Geol. výzk. Mor. Slez. v r.2000 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8, č. 1 (2001), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Podmínky vzniku kalcitových žil v lomu V kozle (Hostim I., Alkazar) v Českém krasu
Podmínky vzniku různých typů kalcitu a pseudomorfóz po wollastonitu v kalcitickém mramoru u Nezdic (pestrá skupina moldanubika)
Podmínky vzniku skarnu na lokalitě Pernštejn (svratecké krystalinikum) / Pertoldová, Jaroslava, Pudilová, Marta -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 42-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Podmínky vzniku tzv. "Au-Sb formace " v oblasti Krásnohorsko-milešovské ve středních Čechách / Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Vplyv geologického prostredia na zrudnenie -- s. 207-212
Zdroj: ČGS (UNM)
Podmínky získání srovnatelných dat terénní spektroskopie gama / Veselý, Václav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 2 (1983), s. 48-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Podmrzající sutě severních Čech / Cílek, V., Kírchner, Karel, Máčka, Z. -- In: Evropská integrace - česká společnost a krajina: Sborník anotací -- s. 25-25
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Pôdna a jaskynná makrofauna krasových pohorí západných Karpát. (I.) / Gulička, Ján -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 23 (1985), s. 89-129
Zdroj: ČGS (UNM)
Podna voda v systéme využitelných vodných zdrojov / Šútor, Július -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 39, č. 5-6 (1991), s. 435-447
Zdroj: ČGS (UNM)
Pôdne pomery štátnej prírodnej rezervácie Šrámková / Vološčuk, Ivan -- In: Ochrana prírody -- Roč. 7 (1986), s. 215-235
Zdroj: ČGS (UNM)
Podněty pro úpravy toků ve vztahu k maximálním průtokům / Chlebek, Alois, Jařabáč, Milan, 1930- -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 47, č. 9 (1997), s. 271-272
Zdroj: ČGS (UNM)
Podnikání Olomouckého arcibiskupství a kapituly v ostravsko-karvinském revíru ve druhé polovině 19. století / Zářický, Aleš, 1973- -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 30 (173), s. 25-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Podnikatelské aktivity hraběte Heinricha von Larisch-Mönnicha a počátky těžby kamenného uhlí ve střední části ostravsko-karvinského revíru ve druhé třetině 19. století / Zářický, Aleš, 1973- -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 33 (2004), s. 62-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Pôdnogeochemické aureoly meďnato-porfýrového ložiska Zlatno / Gwerk, Edmund, Matula, Ivan, Smolka, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 1 (1986), s. 65-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Podobnost isotopických vlastností O a S v sulfátu a N v nitrátu v lesních půdních vodách.
Podobnost v hornické geotechnice / Vacek, Jaroslav -- In: Rudy -- Roč. 38, č. 7 (1990), s. 189-199
Zdroj: ČGS (UNM)
Podocarpoxylon helmstedtianum GOTTWALD from Kuclin (Late Eocene, Czech Republic) reinterpreted as Tetraclinoxylon vulcanense PRIVÉ / Sakala, Jakub -- In: Feddes Repertorium -- ISSN 0014-8962 -- Roč. 114, č. 1-2 (2003), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Podolské souvrství - jedna z přechodných facií moravskoslezského paleozoika / Gilíková, Helena, Otava, Jiří -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2011, sborník abstaktů -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)