Listování
od 

Podmienky pre tvorbu uhlovodíkov vo viedenskej a východoslovenskej panve (abstrakt přednášky) / Franců, Juraj, 1957-, Milička, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 5 (1989), s. 462
Zdroj: ČGS (UNM)
Podmienky rozvoja geotermálnej energie na Slovensku / Franko, Ondrej -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 1 (1992), s. 6-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Podmíněnost výskytu svahových deformací ve vněkarpatském flyši / Marschalko, Marian -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 49, č. 1 (2003), s. 23-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Podmínky a možnosti ukládání průmyslových odpadů v dolech OKR / Černý, Ivo, Klát, Jaroslav, Vojtovič, Vilibald -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 41, č. 9 (1993), s. 294-297
Zdroj: ČGS (UNM)
Podmínky depozice některých štěrkových sedimentů v okolí Moravských Budějovic / Nehyba, Slavomír -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 39 (1999), s. 7-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Podmínky dobývání rozsypového ložiska Sn-W rud Modoto - Bajan Mod v MoLR / Líkař, Zdeněk -- In: Geologická a těžební činnost čs. organizací v zahraničí -- s. 259-263
Zdroj: ČGS (UNM)
Podmínky migrace a srážení arzénu a těžkých kovů ve vodách vytékajících z opuštěných důlních děl v kutnohorském revíru a návazná rizika kontaminace životního prostředí / Kolomazník, Jan, Malec, Jan -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 54-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Podmínky pro rekreaci v CHKO Žďárské vrchy a jejich využívání / Zapletalová, Jana -- In: Člověk a ochrana přírody a krajiny v chráněné oblasti Žďárské vrchy -- s. 115-120
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Podmínky pro úpravu zlatých rud v Chemické úpravně MAPE / Endlicher, Josef -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 41, č. 9 (1993), s. 298-299
Zdroj: ČGS (UNM)
Podmínky provádění geologicko-průzkumných prací pro kontrahenty Mezinárodního úřadu pro mořské dno / Dreiseitl, Ivo -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part II -- ISBN 80-248-0492-1 -- s. 637-640
Zdroj: ČGS (UNM)
Podmínky sedimentace a diageneze štramberských vápenců / Eliáš, Mojmír, Eliášová, Helena, Hladíková, Jana -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 32, č. 3 (1987), s. 271-285, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Podmínky vmístění, vývoje a exhumace moldanubického batolitu / René, Miloš -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2002 -- s. 28-29
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Podmínky využitelnosti polymetalických ložisek Horní Benešov a Zlaté Hory-1.část / Kouřil, Tomáš -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 4 (1992), s. 116-119
Zdroj: ČGS (UNM)
Podmínky využitelnosti polymetalických ložisek Horní Benešov a Zlaté Hory-II.část / Kouřil, Tomáš, Voda, Oldřich -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 5 (1992), s. 148-151
Zdroj: ČGS (UNM)
Podmínky využití polymetalických ložisek Horní Benešov a Zlaté Hory - III. část / Kouřil, Tomáš, Voda, Oldřich -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 41, č. 5 (1993), s. 158-163
Zdroj: ČGS (UNM)
Podmínky využívání stávajících těžebních sond na vytěžených ložiscích ropy a plynu pro vtláčení tekutých odpadů / Bujok, Petr, Kalus, Dalibor -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: Sekce 3 - Geologie -- s. 4
Zdroj: ČGS (UNM)
Podmínky vzniku a fyzikálně chemické parametry stefanitu / Kašpar, Pavel, Langrová, Anna, Řídkošil, Tomáš, Skála, Roman -- In: Stříbrné minerální asociace v Československu -- s. 65-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna (12-41 Beroun) / Dobeš, Petr, Franců, Juraj, 1957-, Horák, Josef, Rozkošný, Ivan, Suchý, Václav, Sýkorová, Ivana, 1969- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995), s. 89-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna / Dobeš, P., Franců, J., Horák, J., Rozkošný, I., Suchý, Václav, Sýkorová, I. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1995), s. 89-91
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna / Dobeš, P., Franců, J., Rozkošný, I., Suchý, V., Sýkorová, Ivana -- In: Zprávy o geologických výzkumech za rok 1994 -- s. 89-91
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH