Listování
od 

Podzemí / Cílek, Václav -- In: Praha -- s. 27-30
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Podzemí u Vřídla / Vylita, Břetislav, 1932-, Vylita, Tomáš -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 1 (2006), s. 58-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemí v Hostěradicích na Znojemsku / Prokop, Jiří, Sobotka, Jiří, Veselý, Miroslav, 1955- -- In: Stříbrná Jihlava 2004 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 17.9.-19.9.2004 : sborník příspěvků -- ISBN 80-86382-12-5 -- s. 77-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemím slunné Itálie / Šimečková, Barbora, 1963- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 62, č. 3 (2007), s. 28-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemné vody ako prvok prírodnej krajiny
Podzemné vody karbonátov mezozoika severozápadných svahov Západných Tatier / Bodiš, Dušan, Zakovič, Michal -- In: Západné Karpaty. Séria hydrogeológia a inžinierská geológia -- ISSN 0139-7583 -- Roč. 7 (1989), s. 129-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemné vody Slovenského krasu a možnosti ich využitia / Orvan, Juraj -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 1 (1991), s. 51-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemní díla / Cílek, Václav -- In: Živel Země. Země ve službách člověka. -- s. 274-275
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Podzemní dobývání čediče / Bufka, Aleš -- In: Krasová deprese -- ISSN 1214-6021 -- Č. 9 (2001), s. 26-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemní dobývání sklářského křemene v Krašovicích u Krásné Hory / Cílek, Václav, jr., Daněček, Vladimír -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 13, č. 4 (1988), s. 245-247
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemní drenážní kanál v Křešicích u Litoměřic / Cílek, Václav -- In: Speleo -- ISSN 1213-4724 -- Roč. 39, - (2004), s. 20-21
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Podzemní jezera Albeřické jeskyně / Tásler, Radko, 1956- -- In: Krkonoše -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 28, č. 8 (1995), s. 28-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemní klášter Gegard v Arménii / Cílek, Václav -- In: Speleo. 26 -- s. 32-35
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Podzemní laboratoř BCF v Maďarsku - vyhodnocení polních zkoušek hornin numerickými metodami / Danko, Jaroslav, Doležalová, Marta, Zemanová, Vlasta -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 2, č. 1 (1999), s. 3-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemní led v kamenných sutích : Ostrůvky severské přírody s chladnomilnými rostlinami a živočichy v České republice / Růžička, Vlastimil -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 77, č. 7 (1998), s. 397-399
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemní lomy u Hrádku na Rokycansku / Bufka, Aleš -- In: Krasová deprese -- ISSN 1214-6021 -- Č. 9 (2001), s. 42-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemní lomy v okolí Maastrichtu : Zpráva o akci TMS Permon Sint Pietersberg 2002 / Juríček, Daniel -- In: Krasová deprese -- ISSN 1214-6021 -- Č. 10 (2004), s. 38-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemní loužení in situ - často opomíjená dobývací metoda / Slezák, Jan -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part I -- ISBN 80-248-0246-5 -- s. 191-196
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemní opukové lomy ve Vehlovicích u Mělníka. 16. 16 / Cílek, Václav -- In: Speleo -- s. 34-35
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Podzemní opukové lomy ve Vehlovicích u Mělníka / Cílek, Václav -- In: Speleo -- ISSN 1213-4724, s. 34-36
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ