Listování
od 

Podzemní opukové lomy ve Vehlovicích u Mělníka. 16. 16 / Cílek, Václav -- In: Speleo -- s. 34-35
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Podzemní opukové lomy ve Vehlovicích u Mělníka / Cílek, Václav -- In: Speleo -- ISSN 1213-4724, s. 34-36
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Podzemní poklady a podvodníci : Ještě pár slov k zaručeně "tajemné" štole u Konopiště / Bufka, Aleš -- In: Krasová deprese -- ISSN 1214-6021 -- Č. 7 (1999), s. 8
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemní prostory vytvářené sběrateli zkamenělin v oblasti Barrandienu / Mikuláš, Radek -- In: Speleofórum '99. 18 -- s. 21-22
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Podzemní skladování / Fabry, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 6 (1991), s. 174-176
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemní stavby severozápadní části Městského okruhu Hlavního města Prahy. Část 2, Systém a výsledky podrobného geotechnického průzkumu / Butovič, Alexandr, 1974- -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 8, č. 2 (2005), s. 3-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemní těsnicí stěny, jejich využití pro ochranu lomů před mělkými podzemními vodami v SHR a první zkušenosti / Haas, Karel, Hurník, Stanislav, 1933-2005, Trýzna, Pavel -- In: Uhlí -- Roč. 38, č. 10 (1990), s. 413-421
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemni tok v kristalinskih karbonatih (pogorje Jeseniky, Češka Rep.): Uporaba tokovne termometrije in bilance podzemne vode za omejnitev zaledij
Podzemní vápencový důl Richard u Litoměřic / Cílek, Václav, jr., Hrdlička, Ladislav, Malý, Pavel -- In: Československý kras -- Roč. 41 (1990), s. 111-122
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemní voda a její ochrana / Muzikář, Radomír, Olmer, Miroslav, Prchalová, Hana, Vrba, Jaroslav -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 51, č. 8 (2001), s. 215-217
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemní voda a její ochrana / Plešinger, Vladimír -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 32, č. 10 (1983), s. 454-457
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemní voda pro sociální a ekonomický rozvoj a ochranu ekosystémů / Vrba, Jaroslav -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 55, č. 8 (2005), s. 247-251
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemní voda v databázích a publikacích Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M., České geologické služby a České geologické služby - Geofondu / Hrabánková, Anna, Kadlecová, Renata, Kujal, Roman -- In: Podzemní voda ve vodoprávním řízení VI -- ISBN 978-80-02-02182-7 -- 10
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Podzemní voda v hydrologickém cyklu a jako přírodní zdroj / Šilar, Jan -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 38, č. 4 (1990), s. 401-426
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemní vody - významný zdroj jakostních vod pro hromadné zásobování pitnou vodou na Ostravsku / Grmela, Arnošt, Homola, Vladimír -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: Sekce 3 - Geologie -- s. 9
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemní vody a organizace a.s. Povodí / Kubala, Petr -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 47, č. 11 (1997), s. 345-347
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemní vody a skládky odpadů / Beneš, Petr -- In: Zpravodaj Sdružení vodohospodářů ČR -- ISSN 1211-5614 -- Roč. 12, č. 3 (2002), s. 20-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemní vody hydrogeologického masivu: jejich význam ve vodním hospodářství a v dalších aplikovaných oborech / Krásný, Jiří -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 58, č. 7 (2008), s. 232, 235-240
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemní vody hydrogeologického masívu: jejich význam ve vodním hospodářství a v dalších aplikovaných oborech / Krásný, Jiří -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 2008, č. 7 (2008), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Podzemní vody neogenních sedimentů moravské brány / Vilšer, Miroslav -- In: Sborník prací Geografického ústavu Československé akademie věd -- Č. 14 (1987), s. 217-224
Zdroj: ČGS (UNM)