Listování
od 

Podzemní vápencový důl Richard u Litoměřic / Cílek, Václav, jr., Hrdlička, Ladislav, Malý, Pavel -- In: Československý kras -- Roč. 41 (1990), s. 111-122
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemní voda a její ochrana / Muzikář, Radomír, Olmer, Miroslav, Prchalová, Hana, Vrba, Jaroslav -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 51, č. 8 (2001), s. 215-217
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemní voda a její ochrana / Plešinger, Vladimír -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 32, č. 10 (1983), s. 454-457
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemní voda pro sociální a ekonomický rozvoj a ochranu ekosystémů / Vrba, Jaroslav -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 55, č. 8 (2005), s. 247-251
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemní voda v databázích a publikacích Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M., České geologické služby a České geologické služby - Geofondu / Hrabánková, Anna, Kadlecová, Renata, Kujal, Roman -- In: Podzemní voda ve vodoprávním řízení VI -- ISBN 978-80-02-02182-7 -- 10
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Podzemní voda v hydrologickém cyklu a jako přírodní zdroj / Šilar, Jan -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 38, č. 4 (1990), s. 401-426
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemní vody - významný zdroj jakostních vod pro hromadné zásobování pitnou vodou na Ostravsku / Grmela, Arnošt, Homola, Vladimír -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: Sekce 3 - Geologie -- s. 9
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemní vody a organizace a.s. Povodí / Kubala, Petr -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 47, č. 11 (1997), s. 345-347
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemní vody a skládky odpadů / Beneš, Petr -- In: Zpravodaj Sdružení vodohospodářů ČR -- ISSN 1211-5614 -- Roč. 12, č. 3 (2002), s. 20-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemní vody hydrogeologického masivu: jejich význam ve vodním hospodářství a v dalších aplikovaných oborech / Krásný, Jiří -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 58, č. 7 (2008), s. 232, 235-240
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemní vody hydrogeologického masívu: jejich význam ve vodním hospodářství a v dalších aplikovaných oborech / Krásný, Jiří -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 2008, č. 7 (2008), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Podzemní vody neogenních sedimentů moravské brány / Vilšer, Miroslav -- In: Sborník prací Geografického ústavu Československé akademie věd -- Č. 14 (1987), s. 217-224
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemní vody Příhrazské vrchoviny a jejich ochrana / Datel, Josef, 1963- -- In: Pískovcový fenomén Českého ráje : sborník příspěvků ze semináře : Jičín 12. června 2004 -- ISBN 80-902751-5-X -- s. 73-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemní vody Příhrazské vrchoviny a jejich ochrana / Datel, Josef (2006) -- In: Pískovcový fenomén Českého ráje -- ISBN 80-902751-5-X
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Podzemní vody v horní části povodí Jihlavy a jejich podíl na celkovém říčním odtoku / Brázda, Čestmír -- In: V. hydrogeologická konference : sborník referátů : Gottwaldov 1970 -- s. 210-227
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemní vyluhování uranových rud. I. část / Civín, Vladimír -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 6, č. 3 (1982), s. 91-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemní vyluhování uranových rud. II. část / Civín, Vladimír -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 6, č. 4 (1982), s. 93-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemní zásobník plynu Háje (Příbram) - poznatky z mineralogického výzkumu / Černý, P., Lantora, M., Litochleb, J., Sejkora, J., Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8, - (2000), s. 68-74
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Podzemní zásobník plynu Háje (Příbram) - poznatky z mineralogického výzkumu / Černý, Pavel, Lantora, Milan, Litochleb, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 68-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemní zásobníky plynu - důležitý článek v plynárenské soustavě / Gavenda, Milan -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací : 17.10.-19.10.2006 Příbram. Sekce P, Podzemní stavitelství a báňská záchranná služba -- [1] s. P 11
Zdroj: ČGS (UNM)