Listování
od 

Podzemní vody a skládky odpadů / Beneš, Petr -- In: Zpravodaj Sdružení vodohospodářů ČR -- ISSN 1211-5614 -- Roč. 12, č. 3 (2002), s. 20-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemní vody hydrogeologického masivu: jejich význam ve vodním hospodářství a v dalších aplikovaných oborech / Krásný, Jiří -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 58, č. 7 (2008), s. 232, 235-240
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemní vody hydrogeologického masívu: jejich význam ve vodním hospodářství a v dalších aplikovaných oborech / Krásný, Jiří -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 2008, č. 7 (2008), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Podzemní vody neogenních sedimentů moravské brány / Vilšer, Miroslav -- In: Sborník prací Geografického ústavu Československé akademie věd -- Č. 14 (1987), s. 217-224
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemní vody Příhrazské vrchoviny a jejich ochrana / Datel, Josef, 1963- -- In: Pískovcový fenomén Českého ráje : sborník příspěvků ze semináře : Jičín 12. června 2004 -- ISBN 80-902751-5-X -- s. 73-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemní vody Příhrazské vrchoviny a jejich ochrana / Datel, Josef (2006) -- In: Pískovcový fenomén Českého ráje -- ISBN 80-902751-5-X
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Podzemní vody v horní části povodí Jihlavy a jejich podíl na celkovém říčním odtoku / Brázda, Čestmír -- In: V. hydrogeologická konference : sborník referátů : Gottwaldov 1970 -- s. 210-227
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemní vyluhování uranových rud. I. část / Civín, Vladimír -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 6, č. 3 (1982), s. 91-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemní vyluhování uranových rud. II. část / Civín, Vladimír -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 6, č. 4 (1982), s. 93-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemní zásobník plynu Háje (Příbram) - poznatky z mineralogického výzkumu / Černý, P., Lantora, M., Litochleb, J., Sejkora, J., Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8, - (2000), s. 68-74
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Podzemní zásobník plynu Háje (Příbram) - poznatky z mineralogického výzkumu / Černý, Pavel, Lantora, Milan, Litochleb, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 68-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemní zásobníky plynu - důležitý článek v plynárenské soustavě / Gavenda, Milan -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací : 17.10.-19.10.2006 Příbram. Sekce P, Podzemní stavitelství a báňská záchranná služba -- [1] s. P 11
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemní zásobníky plynu / Blažej, Radim, Grézl, Tomáš, Hudcová, Jana -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 3 (2004), s. 17-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemní zásobníky zemního plynu ve skalních kavernách / Teska, Josef -- In: 70 let Stavební geologie-Geotechnika a.s. - Sborník odborných příspěvků -- s. 43-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemní zplyňování uhelných pilířů / Haas, Karel, Koranda, Jan -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 10 (1989), s. 474-480
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemní zplyňování uhlí / Pragr, Pavel, Skalička, Jan, Vydra, Jaroslav -- In: Uhlí -- Roč. 36, č. 3 (1988), s. 135-137
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemnyje vody kak element prirodnogo landšafta
Podzemnyje vody neogenovych sedimentov Moravskoj brany
Podzimní geologická exkurze strhla rekord v návštěvnosti / Špryňar, Pavel, 1973- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 34 (2008), s. 65
Zdroj: ČGS (UNM)
Pohádkové a zázračné motivy v kramářských písních / BYDŽOVSKÁ, Iva -- In: Sdružení knihoven České republiky. Rok 2009 -- ISBN 978-80-7053-283-6 -- 7
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: NM