Listování
od 

Podzemní zásobník plynu Háje (Příbram) - poznatky z mineralogického výzkumu / Černý, P., Lantora, M., Litochleb, J., Sejkora, J., Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8, - (2000), s. 68-74
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Podzemní zásobník plynu Háje (Příbram) - poznatky z mineralogického výzkumu / Černý, Pavel, Lantora, Milan, Litochleb, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 68-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemní zásobníky plynu - důležitý článek v plynárenské soustavě / Gavenda, Milan -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací : 17.10.-19.10.2006 Příbram. Sekce P, Podzemní stavitelství a báňská záchranná služba -- [1] s. P 11
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemní zásobníky plynu / Blažej, Radim, Grézl, Tomáš, Hudcová, Jana -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 3 (2004), s. 17-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemní zásobníky zemního plynu ve skalních kavernách / Teska, Josef -- In: 70 let Stavební geologie-Geotechnika a.s. - Sborník odborných příspěvků -- s. 43-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemní zplyňování uhelných pilířů / Haas, Karel, Koranda, Jan -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 10 (1989), s. 474-480
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemní zplyňování uhlí / Pragr, Pavel, Skalička, Jan, Vydra, Jaroslav -- In: Uhlí -- Roč. 36, č. 3 (1988), s. 135-137
Zdroj: ČGS (UNM)
Podzemnyje vody kak element prirodnogo landšafta
Podzemnyje vody neogenovych sedimentov Moravskoj brany
Podzimní geologická exkurze strhla rekord v návštěvnosti / Špryňar, Pavel, 1973- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 34 (2008), s. 65
Zdroj: ČGS (UNM)
Pohádkové a zázračné motivy v kramářských písních / BYDŽOVSKÁ, Iva -- In: Sdružení knihoven České republiky. Rok 2009 -- ISBN 978-80-7053-283-6 -- 7
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: NM
Pohádkový svět pyramid / Rubín, Josef, 1926- -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 35, č. 6 (1986), s. 273-278, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Pohár na víno č. k. 21, Ciborium č. k. 201, Nádoba na chlazení nápojů č. k. 202, Hlavička dýmky, č. k. 253, Tabatěrka č. k. 255, Košík č. k. 261, Zástěna, č. k. 437, Souprava šperků č. k. 459, Pár náušnic s korálem č. k. 470, Prsten s korálem č. k. 471. / Stehlíková, Dana (2009) -- In: Biedermeier, umění a kultura v českých zemích 1814-1848 -- ISBN 978-80-7101-073-9
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: NM
Pohled ložiskového geologa na článek Jaroslava Bílka "K začátkům těžby stříbrných rud v kutnohorském revíru" / Holub, Milan -- In: Kutnohorsko : vlastivědný sborník -- ISSN 1212-6098 -- Roč. 11 (2009), s. 45-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Pohled na dynamiku litosféry ve střední Evropě z hlediska některých nedávných výzkumů / Novotný, Oldřich, 1942- -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice -- s. 99-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Pohled na vědecké dílo akademika Jindřicha Štelcla / Suk, Miloš -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae brunensis -- Roč. 20, č. 6 (1990), s. 283-284
Zdroj: ČGS (UNM)
Pohled těžařské firmy na projednávanou tématiku / Herman, Vladimír -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce D, Domácí nerostné suroviny z pohledu ekonomie a ekologie -- s. 1-8, D 4
Zdroj: ČGS (UNM)
Pohnutý osud Rostova "lapparentitu" / Žáček, Vladimír -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 36, č. 4 (1991), s. 278
Zdroj: ČGS (UNM)
Pohorelá transpression zone (North Veporicum, the West Carpathians) / Madarás, Ján -- In: Styles of superposed Variscan nappe tectonics. Abstracts -- s. 22
Zdroj: ČGS (UNM)
Pohoří Cinotepeque v centrálním Salvadoru: Geologie, původ magmat a vulkanizmus