Listování
od 

Pohádkový svět pyramid / Rubín, Josef, 1926- -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 35, č. 6 (1986), s. 273-278, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Pohár na víno č. k. 21, Ciborium č. k. 201, Nádoba na chlazení nápojů č. k. 202, Hlavička dýmky, č. k. 253, Tabatěrka č. k. 255, Košík č. k. 261, Zástěna, č. k. 437, Souprava šperků č. k. 459, Pár náušnic s korálem č. k. 470, Prsten s korálem č. k. 471. / Stehlíková, Dana (2009) -- In: Biedermeier, umění a kultura v českých zemích 1814-1848 -- ISBN 978-80-7101-073-9
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: NM
Pohled ložiskového geologa na článek Jaroslava Bílka "K začátkům těžby stříbrných rud v kutnohorském revíru" / Holub, Milan -- In: Kutnohorsko : vlastivědný sborník -- ISSN 1212-6098 -- Roč. 11 (2009), s. 45-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Pohled na dynamiku litosféry ve střední Evropě z hlediska některých nedávných výzkumů / Novotný, Oldřich, 1942- -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice -- s. 99-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Pohled na vědecké dílo akademika Jindřicha Štelcla / Suk, Miloš -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae brunensis -- Roč. 20, č. 6 (1990), s. 283-284
Zdroj: ČGS (UNM)
Pohled těžařské firmy na projednávanou tématiku / Herman, Vladimír -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce D, Domácí nerostné suroviny z pohledu ekonomie a ekologie -- s. 1-8, D 4
Zdroj: ČGS (UNM)
Pohnutý osud Rostova "lapparentitu" / Žáček, Vladimír -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 36, č. 4 (1991), s. 278
Zdroj: ČGS (UNM)
Pohorelá transpression zone (North Veporicum, the West Carpathians) / Madarás, Ján -- In: Styles of superposed Variscan nappe tectonics. Abstracts -- s. 22
Zdroj: ČGS (UNM)
Pohoří Cinotepeque v centrálním Salvadoru: Geologie, původ magmat a vulkanizmus
Pohřbené a fosilní půdy a půdní sedimenty v okolí Leónu, Telicy, Malpaisillo a La Paz Centro (Nikaragua) / Havlíček, Pavel, Smolíková, Libuše -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2001), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Pohřbené a fosilní půdy a půdní sedimenty v okolí Leónu, Telicy, Malpaisillo a La Paz Centro (Nikaragua) / Havlíček, Pavel, Smolíková, Libuše -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 154-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Pohřbené a fosilní půdy a půdní sedimenty v širším okolí Leonu (Nikaragua) / Havlíček, Pavel, Smolíková, Libuše -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2000), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Pohřbené a fosilní půdy a půdní sedimenty v širším okolí Leónu (Nikaragua) / Havlíček, Pavel, Smolíková, Libuše -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 164-165
Zdroj: ČGS (UNM)
Pohřbené půdy v navátých píscích jihovýchodně od Vacenovic (okres Hodonín) (34-22 Hodonín) / Havlíček, Pavel, Smolíková, Libuše, Vachek, Michal -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 68-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Pohřbený kras v severním předpolí silesika / Skácel, Jaroslav, 1928- -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 53, č. 3 (2004), s. 243-246
Zdroj: ČGS (UNM)
Pohřeb kultury s moravskou malovanou keramikou z polohy "Dolní újezd" na katastru Dluhonic (okr. Přerov). Předběžná zpráva / Dočkalová, Marta, Dreslerová, Gabriela, Gregerová, Miroslava, Hložek, Martin, Krupa, Petr, Kuča, Martin, Schenk, Zdeněk, Trojek, Tomáš -- In: Ročenka 2006. -- ISBN 978-80-86989-06-8 -- 19
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Pohřební věnce / Cílek, Václav -- In: Speleo 22 -- s. 47-49
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pohyb iónov kovov v nenasýtenej zóne pôdy miešateľnym prúdením / Slaboň, Stanislav -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 34, č. 5 (1986), s. 522-542
Zdroj: ČGS (UNM)
Pohyb odpadů s obsahem drahých kovů v Československu / Pilecký, Miloslav -- In: Konference o efektivním využití drahých kovů v národním hospodářství -- ISBN 80-02-00283-0 -- s. 82-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Pohyb ropných látek v horninovém prostředí / Pelikán, Vladimír, 1929- -- In: Hydrogeochemické problémy znečistovania prírodných vód -- s. 141-149
Zdroj: ČGS (UNM)