Listování
od 

Pohyblivost tektonických zón severní části moravsko-slezské oblasti a jejich zemětřesná aktivita / Grygar, Radomír, Holub, Karel, Jelínek, Jan, Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, 1939-, Schenková, Zdeňka, 1944- -- In: Acta montana. Series AB, Geodynamics and Fuel, Carbon and Mineral Processing -- ISSN 1211-1576 -- Č. 8(115) (2000), s. 157-170
Zdroj: ČGS (UNM)
Pohybová štúdia vybranej oblasti jednotky Veĺkého Boku / Kantor, Ján, Nemčok, Michal -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 75-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Pohybové aktivity Krušných hor v předpolí lomu Československá armáda / Havlíček, Milan -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (1999), s. 24-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Pohybové trendy severní části moravsko-slezské zóny Českého masívu - komplexní analýza, kapitola 9.8.4. Vědecké aplikace / Grygar, R., Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Družicové polohové systémy -- s. 127-131
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Point-source inversion neglecting a nearby free surface: simulation of the Underground Research Laboratory, Canada / Pšenčík, Ivan, Šílený, Jan, Young, R. P. -- In: Geophysical Journal International -- ISSN 0956-540X -- Roč. 146, č. 1 (2001), s. 171-180
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Point source mechanism by a simple genetic algorithm complemented with a "memory" / Šílený, Jan -- In: ESC 25th General Assembly. Abstracts -- s. 43
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Point-source parameters from noisy waveforms: error estimate by Monte-Carlo simulation / Jechumtálová, Zuzana, Šílený, Jan -- In: Pure and Applied Geophysics -- Roč. 158, 9/10 (2001), s. 1639-1654
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Point source radiation in anisotropic structures / Pšenčík, Ivan, Teles, T. N. -- In: Proceedings of the 4th International Congress of the Brazilian Geophysical Society and 1st Conference of the Latin American Union of Geophysics -- s. 142-145
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Point source radiation in anisotropic structures / Pšenčík, Ivan, Teles, T. N. -- In: Workshop meeting Seismic waves in laterally inhomogeneous media IV. Preliminary programme and abstracts -- s. 52
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Point source radiation in inhomogeneous anisotropic structures / Pšenčík, Ivan, Teles, T. N. -- In: Pure and Applied Geophysics -- Roč. 148, 3/4 (1996), s. 591-623
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
'Poisonous' green moldavites
Pojavlenije tektitov na Zemle / Dmitrijev, Jevgenij Valentinovič -- In: Priroda -- ISSN 0032-874X -- No. 4 (1998), s. 17-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Pojem chráněných území ve vztahu k připravované Rámcové směrnici EU pro vodní politiku / Fuksa, Josef K. -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 50, č. 5 (2000), s. 100-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Pojem epigenetických voštin - příspěvek k poznání vzniku a vývoje pískovcového mikroreliéfu (výchozy svrchnokřídových pískovců v severních a východních Čechách) / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2008, - (2009), s. 25-26
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pojem krajiny v perspektivě geologického času / Mikuláš, Radek, 1964- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 2 (2006), s. 27-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Pojem variský a hercynský v geologické literatuře / Zoubek, Vladimír, 1903-1995 -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 62, č. 4 (1987), s. 253-255
Zdroj: ČGS (UNM)
Pojetí morfostrukturní analýzy reliéfu v pracech českých a slovenských geomorfologů / Fiala, Theodor -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 110, č. 2 (2005), s. 103-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Pokazateli čistoty poverchnostnoj vody promyšlenno zagrjaznënnoj oblasti
Poklady z hlubin Země / Paděra, Zdeněk -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 6 (1997), s. 212-214
Zdroj: ČGS (UNM)
Poklesová kotlina v okrajových partiích Ostravsko-karvinského revíru / Schenk, Jan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 5 (1996), s. 147-149
Zdroj: ČGS (UNM)