Listování
od 

Pojem chráněných území ve vztahu k připravované Rámcové směrnici EU pro vodní politiku / Fuksa, Josef K. -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 50, č. 5 (2000), s. 100-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Pojem epigenetických voštin - příspěvek k poznání vzniku a vývoje pískovcového mikroreliéfu (výchozy svrchnokřídových pískovců v severních a východních Čechách) / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2008, - (2009), s. 25-26
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pojem krajiny v perspektivě geologického času / Mikuláš, Radek, 1964- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 2 (2006), s. 27-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Pojem variský a hercynský v geologické literatuře / Zoubek, Vladimír, 1903-1995 -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 62, č. 4 (1987), s. 253-255
Zdroj: ČGS (UNM)
Pojetí morfostrukturní analýzy reliéfu v pracech českých a slovenských geomorfologů / Fiala, Theodor -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 110, č. 2 (2005), s. 103-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Pokazateli čistoty poverchnostnoj vody promyšlenno zagrjaznënnoj oblasti
Poklady z hlubin Země / Paděra, Zdeněk -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 6 (1997), s. 212-214
Zdroj: ČGS (UNM)
Poklesová kotlina v okrajových partiích Ostravsko-karvinského revíru / Schenk, Jan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 5 (1996), s. 147-149
Zdroj: ČGS (UNM)
Poklesy povrchu v oblasti kladenského uhelného revíru / Vencovský, Miloš -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- č. 9 (2002), s. 9-13
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Poklesy povrchu v oblasti kladenského uhelného revíru / Vencovský, Miloš -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 9, č. 9 (2002), s. 9-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Poklesy v poddolovaném území / Loyda, Ludvík -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 91, č. 4 (1986), s. 305-317
Zdroj: ČGS (UNM)
Pokojovice u Třebíče - klasická lokalita korundu na Moravě / Houzar, Stanislav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 1 (2005), s. 23-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Pokorný V. a kol.: Všeobecná paleontologie / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 3 (1994), s. 73-73
Typ dokumentu: recenze
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pokračování MLK na rozhraní Saxothuringika a tepelsko-barrandienské jednotky v podloží Doupovských hor / Mlčoch, Bedřich, Štědrá, Veronika -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 67-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Pokračování neratovického komplexu do území Prahy (12-24 Praha) / Fediuk, František, 1929- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 24-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Pokračování "nivního" projektu v Mikulčicích / Poláček, Lumír -- In: Niva z multidisciplinárního pohledu III -- s. 62-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Pokračování paleopedologického výzkumu na listu Horn (ÖK 21), Hollabrunn (ÖK 22) a Krems (ÖK 38), Dolní Rakousko / Smolíková, Libuše -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 192-193
Zdroj: ČGS (UNM)
Pokračování výzkumu mladých západočeských vulkanitů / Fediuk, František, 1929- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 44-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Pokračují výzkumy českých geologů v Nikaragui / Havlíček, Pavel, Hradecký, Petr -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v r. 1988 -- ISBN 80-7212-117-0 -- 0
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Pokračují výzkumy českých geologů v Nikaragui / Hradecký, Petr -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 71-73
Zdroj: ČGS (UNM)