Listování
od 

Pokročilá analýza lesních polomů pomocí GIS / Klimánek, M., Kolejka, Jaromír, Mikita, T. -- In: Sympozium GIS Ostrava 2009 -- S. 1-8
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Pokročilá technická keramika a vyhořívání / Stoklasa, Jaroslav -- In: Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. 2. díl Ekologie -- s. 157-161
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Pokrokové prvky v řešení odvodňování povrchových dolů / Haas, Karel -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. zvláštní číslo (1986), s. 38-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Pokroky a novinky v oblasti petrurgie v posledních letech / Voldán, Jan -- In: IV. konference o tavených horninách -- s. 5-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Pokroky světové geologie v letech 1985-1986 / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 4 (1987), s. 97-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Pokroky světové geologie v letech 1987-1988 / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 5 (1989), s. 129-132
Zdroj: ČGS (UNM)
Pokryvné útvary a půdy / Cílek, Václav, 1955-, Ložek, Vojen, 1925- -- In: Střední Brdy -- ISBN 80-7084-266-0 -- s. 70-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Pokryvné útvary okolí Rakovníka (12-14 Rakovník) / Tyráček, Jaroslav, 1931- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 142-144
Zdroj: ČGS (UNM)
Pokrywy głazowo-blokowe zachodnich Karkonoszy w rejonie Szrenica - Śnieżne Kotły / Traczyk, Andrzej -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 44/1 (2007), s. 107-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Pokus o morfometrickú klasifikáciu podzemných krasových foriem z hľadiska vertikálnej členitosti / Bella, Pavel, 1962- -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 23 (1985), s. 233-242
Zdroj: ČGS (UNM)
Pokus o obnovu těžby drahých kamenů v Krušných horách / Bohdálek, Petr, Stýblo, Waldemar -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 1994, Sekce P: Podmínky využívání ložisek nerudních surovin -- s. 1-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Pokus o odhad množství síry a arzenu obsaženého v rudách drahých a barevných kovů vytěžených v Čechách a na Moravě do poloviny 19.st. / Holub, Milan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 9, č. 4 (2002), s. 21-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Pokus o paleohydrogeologii severní Moravy / Myslil, Vlastimil, 1924- -- In: Sborník přednášek II. hydrogeologické konference -- s. 121-125
Zdroj: ČGS (UNM)
Pokus o rekonstrukci geologické historie vltavínonosných sedimentů na Moravě / Houzar, Stanislav, Pošmourný, Karel, 1938- -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 17 (1990), s. 1-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Pokus o řešení tektoniky středočeského permokarbonu pomocí reflexně-seismické geofyzikální metody / Škárová, Milada -- In: 1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa -- s. 53
Zdroj: ČGS (UNM)
Pokus o stanovení výtěžnosti ložiska kamene pro drcené kamenivo na základě výnosu vrtného jádra / Rybařík, Václav, 1937- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 12 (1987), s. 368-370
Zdroj: ČGS (UNM)
Pokusná geofyzikální měření na lokalitě "Ledové sluje" / Pazdírek, Otakar, Pospíšil, Lubomil -- In: Thayensia : sborník původních vědeckých prací z Podyjí -- ISSN 1212-3560 -- Roč. 1 (1998), s. 53-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Pokusné plochy na výsypkových lokalitách severočeské pánve - dílčí výsledky výzkumu / Lang, Tomáš, Ondráček, Vratislav, Řehoř, Michal -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 2 (2007), s. 14-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Pokusné seismické měření nad objektem teplovodu / Bárta, Jaroslav, Skopec, Jiří, Vilhelm, Jan -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Řada stavební -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 3, č. 2 (2003), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Poland: junction of the main geological provinces of Europe (Variant.)