Listování
od 

Pokryvné útvary okolí Rakovníka (12-14 Rakovník) / Tyráček, Jaroslav, 1931- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 142-144
Zdroj: ČGS (UNM)
Pokrywy głazowo-blokowe zachodnich Karkonoszy w rejonie Szrenica - Śnieżne Kotły / Traczyk, Andrzej -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 44/1 (2007), s. 107-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Pokus o morfometrickú klasifikáciu podzemných krasových foriem z hľadiska vertikálnej členitosti / Bella, Pavel, 1962- -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 23 (1985), s. 233-242
Zdroj: ČGS (UNM)
Pokus o obnovu těžby drahých kamenů v Krušných horách / Bohdálek, Petr, Stýblo, Waldemar -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 1994, Sekce P: Podmínky využívání ložisek nerudních surovin -- s. 1-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Pokus o odhad množství síry a arzenu obsaženého v rudách drahých a barevných kovů vytěžených v Čechách a na Moravě do poloviny 19.st. / Holub, Milan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 9, č. 4 (2002), s. 21-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Pokus o paleohydrogeologii severní Moravy / Myslil, Vlastimil, 1924- -- In: Sborník přednášek II. hydrogeologické konference -- s. 121-125
Zdroj: ČGS (UNM)
Pokus o rekonstrukci geologické historie vltavínonosných sedimentů na Moravě / Houzar, Stanislav, Pošmourný, Karel, 1938- -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 17 (1990), s. 1-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Pokus o řešení tektoniky středočeského permokarbonu pomocí reflexně-seismické geofyzikální metody / Škárová, Milada -- In: 1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa -- s. 53
Zdroj: ČGS (UNM)
Pokus o stanovení výtěžnosti ložiska kamene pro drcené kamenivo na základě výnosu vrtného jádra / Rybařík, Václav, 1937- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 12 (1987), s. 368-370
Zdroj: ČGS (UNM)
Pokusná geofyzikální měření na lokalitě "Ledové sluje" / Pazdírek, Otakar, Pospíšil, Lubomil -- In: Thayensia : sborník původních vědeckých prací z Podyjí -- ISSN 1212-3560 -- Roč. 1 (1998), s. 53-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Pokusné plochy na výsypkových lokalitách severočeské pánve - dílčí výsledky výzkumu / Lang, Tomáš, Ondráček, Vratislav, Řehoř, Michal -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 2 (2007), s. 14-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Pokusné seismické měření nad objektem teplovodu / Bárta, Jaroslav, Skopec, Jiří, Vilhelm, Jan -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Řada stavební -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 3, č. 2 (2003), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Poland: junction of the main geological provinces of Europe (Variant.)
Polarity of the mineralization in Bohemian Massif: Proterozoic to Tertiary / Grym, Vincenc, Holub, Milan, Jakeš, Petr, 1940-2005 -- In: Mineral Deposits: From Their Origin to Their Environmental Impacts -- ISBN 90-5410-550-X -- s. 45-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Polarization characteristics of standing wave electromagnetic fields at the ionospheric Alfvén resonator lower harmonics: altitude profiles / Feygin, F. Z., Prikner, Karel, Raita, T. -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 58, č. 2 (2014), s. 338-341
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Polarization diagrams of rockbursts from Ostrava-Karviná district / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: Acta Montana. Rada A, B -- č. 9 (1996), s. 35-43
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Polarization diagrams of rockbursts from the Ostrava-Karviná District / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 9(100) (1996), p. 35-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Polarization of plane waves in viscoelastic anisotropic media / Červený, V., Pšenčík, Ivan -- In: Expanded abstracts of the 9th International Congress of the Brazilian Geophysical Society -- s. 289-293
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Polarization, phase velocity, and NMO velocity of qP-waves in arbitraty weakly anisotropic media / Gajewski, D., Pšenčík, Ivan -- In: Geophysics -- Roč. 63, č. 5 (1998), s. 1754-1766
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Poldi Fuhrich (1898-1926) - Pionierin der extremen Höhlenforschung : Übersetzung ergänzt mit biographischen Anmerkungen über Poldi Fuhrichs Studium und ihre Mitgliedschaft im Verein für Höhlenkunde Salzburg. Originalartikel: Shaw, T. (2006): Poldi Fuhrich (1898-1926): Female pioneer of severe cave exploration. Cave and Karst Science, 33 (3): 119-128. / Shaw, Trevor -- In: Höhle -- ISSN 0018-3091 -- Jg. 59, Nr. 1-4 (2008)
Zdroj: ČGS (UNM)