Listování
od 

Polomené hory nejsou jen pískovce / Ložek, Vojen -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 50, č. 3 (1995), s. 65-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Poloskrytý dolnovltavský pluton / Fediuk, František, 1929- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 3 (1996), s. 91
Zdroj: ČGS (UNM)
Položenije karvinskogo bloka Gorno-Silezskogo bassejna v variscidach i jego strukturno-tektoničeskoje strojenije
Polská hornická historie v muzeích, v navštěvovaných dľlních dílech a skanzenech / Zárybnický, Miloš -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 29 -- ISSN 0139-7931 -- Roč. 167 (2000), s. 37-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Polská síra / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 10 (1991), s. 313-314
Zdroj: ČGS (UNM)
Polskie złoża gazu ziemnego z łupków na tle wybranych niekonwencjonalnych złóż Europy Środkowo-Wschodniej / Dyrka, Ireneusz, Janas, Marcin, Karcz, Przemysław -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 61, č. 7 (2013), s. 411-423
Zdroj: ČGS (UNM)
Polský uhelný průmysl na cestě k rentabilitě a dosažení mezinárodní konkurenceschopnosti / Formánek, Václav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 7 (1997), s. 219-223
Zdroj: ČGS (UNM)
Polstoročné jubileum Geologického ústavu D.Štúra / Fusán, Oto, Samuel, Ondrej -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 95 (1992), s. 67-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Poĺudnikowy fotolineament w Rudawach Janowickich i jego znaczenie tectoniczne
Polychaeta ve spodním paleozoiku pražské pánve / Tonarová, Petra -- In: Polychaeta ve spodním paleozoiku pražské pánve -- ISBN 978-80-89343-51-5 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Polychaete jaws in Silurian of the Prague Basin (Czech Republic) / Tonarová, Petra -- In: Programme and Abstracts of the 3rd International Palaeontological Congress, London June 28t - July 3 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Polychaete jaws in Silurian of the Prague Basin (Czech Republic) / Tonarová, Petra -- In: CIMP Newsletter Summer 2010 No. 77 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany - osud v atmosféře / Holoubek, Ivan, 1951- -- In: Vodní hospodářství a ochrana ovzduší -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 44, č. 4 (1994), s. 28-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Polycyclic aromatic hydrocarbons and other organic compounds in ashes from biomass combustion / Havelcová, Martina, Straka, Pavel -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 9, č. 4 (2012), s. 481-490
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Polycyclic aromatic hydrocarbons levels in sediments from water-bearing subsidence troughs in the region of Karvinsko
Polycyclic aromatic hydrocarbons liberated from lignite and bituminous coal stock-piles during weathering. / Boháček, Zbyněk, Jehlička, Jan, Tlustá, K., Urban, Ondřej -- In: 8th Coal Geology Conference, Prague, June 22-27, 1998 -- s. 75
Zdroj: ČGS (UNM)
Polycyclic origin of fosil karst at Hranice Palaeozoic, Czech Republic / Otava, Jiří -- In: 14th. International Congress of Speleology, final programme and Abstract book -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Polycyklické aromatické uhlovodíky v okolí Valašského Meziříčí / Aulehlová, Michaela, Čáslavský, Josef, Franců, Eva, Geršl, Milan, Mácová, Daniela -- In: Analýza organických látek -- ISBN 978-80-86380-54-4 -- 10
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Polydeformational-polymetamorphic evolution of the Vepor Unit, West Carpathians: petrological and microstructural study / Faryad, Shah Wali, Haloda, Jakub, Jeřábek, Petr, Lexa, Ondrej, Schulmann, Karel, 1958- -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 17 (2004), p. 51-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Polyfázový deformační záznam na východním kontaktu veporské a gemerské jednotky Západních Karpat / Bukovská, Zita, Jeřábek, Petr, Lexa, Ondrej -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 11 (2010), s. 34-35
Zdroj: ČGS (UNM)