Listování
od 

Polychaeta ve spodním paleozoiku pražské pánve / Tonarová, Petra -- In: Polychaeta ve spodním paleozoiku pražské pánve -- ISBN 978-80-89343-51-5 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Polychaete jaws in Silurian of the Prague Basin (Czech Republic) / Tonarová, Petra -- In: Programme and Abstracts of the 3rd International Palaeontological Congress, London June 28t - July 3 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Polychaete jaws in Silurian of the Prague Basin (Czech Republic) / Tonarová, Petra -- In: CIMP Newsletter Summer 2010 No. 77 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany - osud v atmosféře / Holoubek, Ivan, 1951- -- In: Vodní hospodářství a ochrana ovzduší -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 44, č. 4 (1994), s. 28-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Polycyclic aromatic hydrocarbons and other organic compounds in ashes from biomass combustion / Havelcová, Martina, Straka, Pavel -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 9, č. 4 (2012), s. 481-490
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Polycyclic aromatic hydrocarbons levels in sediments from water-bearing subsidence troughs in the region of Karvinsko
Polycyclic aromatic hydrocarbons liberated from lignite and bituminous coal stock-piles during weathering. / Boháček, Zbyněk, Jehlička, Jan, Tlustá, K., Urban, Ondřej -- In: 8th Coal Geology Conference, Prague, June 22-27, 1998 -- s. 75
Zdroj: ČGS (UNM)
Polycyclic origin of fosil karst at Hranice Palaeozoic, Czech Republic / Otava, Jiří -- In: 14th. International Congress of Speleology, final programme and Abstract book -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Polycyklické aromatické uhlovodíky v okolí Valašského Meziříčí / Aulehlová, Michaela, Čáslavský, Josef, Franců, Eva, Geršl, Milan, Mácová, Daniela -- In: Analýza organických látek -- ISBN 978-80-86380-54-4 -- 10
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Polydeformational-polymetamorphic evolution of the Vepor Unit, West Carpathians: petrological and microstructural study / Faryad, Shah Wali, Haloda, Jakub, Jeřábek, Petr, Lexa, Ondrej, Schulmann, Karel, 1958- -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 17 (2004), p. 51-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Polyfázový deformační záznam na východním kontaktu veporské a gemerské jednotky Západních Karpat / Bukovská, Zita, Jeřábek, Petr, Lexa, Ondrej -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 11 (2010), s. 34-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Polygenetic sediments SE of Prešov and their engineering-geological properties
Polygenetické sedimenty jv. od Prešova a ich inžinierskogeologické vlastnosti / Janočko, Juraj, Petro, Ľubomír, Spišák, Zoltán, Žáková, Eva -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 89 (1989), s. 99-118, 2 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Polygénny vulkán Poľana / Dublan, Ladislav -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 160-163
Zdroj: ČGS (UNM)
Polygonal facets on granitoids
Polygonální fasety na granitoidech / Košler, Jan, 1965-, Mihaljevič, Martin -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 9 (1991), s. 277-288
Zdroj: ČGS (UNM)
Polyimide matrices for carbon-carbon composites with turbostratic structure / Balík, Karel, Černý, Martin, Ginzburg, B. M., Goykhman, M. Ya., Grigoriev, A.I., Gubanova, G. N., Kudryavtsev, V. V., Sukhanova, T. E., Tochilnikov, D.G., Yudin, V. E. -- In: Polyimides and Other High Temperature Polymers: Synthesis, Characterization and Applications. vol. 4 -- S. 181-194
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
PolyLX - the MATLAB TM Toolbox for quantitative analysis of microstructures / Lexa, Ondrej -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 17 (2004), p. 65
Zdroj: ČGS (UNM)
Polymetalic deposits of the Zlaté Hory ore district / Kalenda, František, Vaněček, Mirko -- In: Metalliferous black shales : excursion guide -- s. 24-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Polymetalic elements in the ore-bearing zones of the Malé Karpaty Mts. and the genesis of deposits