Listování
od 

Ponikevské souvrství a sdružené celky v devonu silezika / Koverdynský, Bohdan, 1937- -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 38, č. 1-2 (1993), s. 95-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Ponorná priepasť v Slovenskom krase / Gaál, Ľudovít, Stibrányi, Gustáv -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Č. 22 (1984), s. 157-167, mapa
Zdroj: ČGS (UNM)
Pontien in der Tschechoslowakei / Jiříček, Rudolf -- In: Chronostratigraphie und Neostratotypen. Neogen der westlichen ("zentrale") Paratethys. Bd.VIII Pontien -- ISBN 86-407-0082-6 -- s. 276-284
Zdroj: ČGS (UNM)
The Pontien sediments and basalts of the Southern Slovakia / Vass, Dionýz -- In: Chronostratigraphie und Neostratotypen. Neogen der westlichen ("zentrale") Paratethys. Bd.VIII Pontien -- ISBN 86-407-0082-6 -- s. 284-286
Zdroj: ČGS (UNM)
Poodhalená tajemství krkonošského uranu / Pazderský, Jiří -- In: Krkonoše -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 31, č. 6 (1998), s. 36-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Poor Fe-Mn fractionation vs. strong morphological and paragenetic diversification of garnet from the pegmatite dike Oldřich, Dolní Bory.
Poor Fe-Mn fractionation vs. strong morphological and paragenetic diversification of garnet from the pegmatite dike Oldřich, Dolní Bory. / Cempírek, Jan, Černý, Petr, Novák, Milan, Staněk, Josef -- In: Mineralogico-petrologické Sympózium Magurka '2000, Program, Abstrakty, Exkurzný sprievodca -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Poorly crystalline Pd-Hg-Au intermetallic compounds from Córrego Bom Sucesso, southern Serra do Espinhaço, Brazil / Cabral, Alexandre, Haloda, Jakub, Kwitko-Ribeiro, R., Laufek, František, Lehmann, B., Tupinambá, M., Vlček, V., Vymazalová, Anna -- In: European Journal of Mineralogy -- ISSN 0935-0221 -- Roč. 21, č. 4 (2009), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Poorly crystalline Pd-Hg-Au intermetallic compounds from Córrego Bom Sucesso, southern Serra do Espinhaço, Brazil / Cabral, Alexandre Raphael, Haloda, Jakub, Kwitko-Ribeiro, Rogerio, Laufek, František, Lehmann, Bernd, Tupinambá, Miguel, Vlček, Vojtěch, Vymazalová, Anna -- In: European journal of mineralogy -- ISSN 0935-0221 -- Vol. 21, no. 4 (2009), p. 811-816
Zdroj: ČGS (UNM)
Popis a krystalová struktura vajdakitu, [(Mo+6O2)2(H2O)2 As+32O5] . H2O ? nového minerálu z Jáchymova, Česká republika
Popis průniku do jeskyní v Hranicích od Bogusze Z. Steczyńského-1870 / Bosák, Pavel -- In: Estavela -- ISSN 1212-396X -- Roč. 2, č. 4 (2000), s. 37-40
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Popis tmy / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 19, č. 22 (2008), s. 59-59
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Poplatky za využívanie prírodných nerastných zdrojov / Čillík, Ivan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 1 (1990), s. 22-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Popradichninum Erraticum Ichnogen N.Sp.N. - a new trace fossil from the eocene flysch of Slovakia / Plička, Miroslav, 1920- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 58, no. 5 (1983), p. 301-303, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Poprvé zaznamenán fosilní brouk (Coleoptera, Haliplidae) ze spodnopaleocenních flyšových sedimentů magurské jednotky (vnější Západní Karpaty, Morava)
Populační prostorové změny měst Brna a Ostravy / Klusáček, Petr, Krejčí, T. -- In: Seminář k "Mezinárodnímu roku planety Země" -- S. 25-31
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Popularizace geologie na českém internetu / Aichler, Jaroslav, Bokr, Pavel -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Popularizace věd o Zemi ze zkušenosti Mezinárodního roku planety Země / Štědrá, Veronika -- In: 2. Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, 21.-25.9.2011, Monínec -- ISBN 978-80-87487-00-6 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Population Development in the Ostrava Region: Some Aspects and Current Trends / Vaishar, Antonín -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 10, č. 2 (2002), s. 28-36
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Populations of Arbusculidium filamentosum (Vavrdová, 1965 Vavrdová, 1972) from Arenig (Early Ordovician) of the Klabava Formation (Bohemia) and the Dawan Formation (S. China) / Brocke, Rainer, Fatka, Oldřich, 1957- -- In: Paläontologische Gesellschaft - 63.Jahrestagung - Abstrakte -- s. 61
Zdroj: ČGS (UNM)