Listování
od 

Popis tmy / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 19, č. 22 (2008), s. 59-59
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Poplatky za využívanie prírodných nerastných zdrojov / Čillík, Ivan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 1 (1990), s. 22-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Popradichninum Erraticum Ichnogen N.Sp.N. - a new trace fossil from the eocene flysch of Slovakia / Plička, Miroslav, 1920- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 58, no. 5 (1983), p. 301-303, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Poprvé zaznamenán fosilní brouk (Coleoptera, Haliplidae) ze spodnopaleocenních flyšových sedimentů magurské jednotky (vnější Západní Karpaty, Morava)
Populační prostorové změny měst Brna a Ostravy / Klusáček, Petr, Krejčí, T. -- In: Seminář k "Mezinárodnímu roku planety Země" -- S. 25-31
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Popularizace geologie na českém internetu / Aichler, Jaroslav, Bokr, Pavel -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Popularizace věd o Zemi ze zkušenosti Mezinárodního roku planety Země / Štědrá, Veronika -- In: 2. Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, 21.-25.9.2011, Monínec -- ISBN 978-80-87487-00-6 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Population Development in the Ostrava Region: Some Aspects and Current Trends / Vaishar, Antonín -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 10, č. 2 (2002), s. 28-36
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Populations of Arbusculidium filamentosum (Vavrdová, 1965 Vavrdová, 1972) from Arenig (Early Ordovician) of the Klabava Formation (Bohemia) and the Dawan Formation (S. China) / Brocke, Rainer, Fatka, Oldřich, 1957- -- In: Paläontologische Gesellschaft - 63.Jahrestagung - Abstrakte -- s. 61
Zdroj: ČGS (UNM)
Poradensko-informační centrum o vlivech hornické činnosti na životní prostředí / Černý, Ivo, Klát, Jaroslav, Trybová, Markéta -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 9 (1994), s. 346-350
Zdroj: ČGS (UNM)
Poradní skála - morfologicky výrazné slínovcové výchozy v údolí Metuje / Vítek, Jan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 6 (1995), s. 193-194
Zdroj: ČGS (UNM)
Porambonites havliceki sp. nov., a new brachiopod from the Šárka Formation (Darriwilian) from Bohemia and its contribution to early history of the Porambonitidae / Mergl, Michal, 1959- -- In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Vol. 69, no. 1-2 (2013), p. 87-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Porcelanit - vzácný materiál broušených kamenných nástrojů / Kolman, Blahoslav Jan, Langrová, Anna, Šrein, Vladimír, Šreinová, B., Šťastný, Martin -- In: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2000 -- - (2001), s. 248-252
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Porcelanit - vzácný materiál broušených kamenných nástrojů / Kolman, Blahoslav Jan, Langrová, Anna, Šrein, Vladimír, Šreinová, B., Šťastný, Martin -- In: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí, 2000 -- s. 248-252
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Porcelanit s relikty mikrofosílií z lemu miocenní bazanitové žíly u Mladějova v Českém ráji / Laufek, František, Rapprich, Vladislav, Škoda, Radek, Žáček, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 18, č. 2 (2010), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Porcelanity na Lounsku / Zelenka, Přemysl -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 2 (1991), s. 60
Zdroj: ČGS (UNM)
Porcellanite with relics of microfossils lining Miocene basanite dyke at Mladějov, Czech Republic
Porcellanites in the Louny area
Porcupines in the Bohemian Karst - excavation results of the first known Miocene Hystrix (Hystrix) parvae (Kretzoi 1951) cave den in Central Europe / Diedrich, Cajus G. -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology -- No. 35 (2007), p. 129-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Pore Fabrics of Ceramic Models Investigated by Magnetic Anisotropy / Hanák, Jaromír, Hrouda, František, Terzijski, Ivajlo -- In: Physics and chemistry of the Earth. Part A -- ISSN 1464-1895 -- Vol. 24 (1999), p. 607-610
Zdroj: ČGS (UNM)