Listování
od 

Porfyrit a xenolity křemene a granátu od Jesenice u Příbrami / Pivec, Edvín, jr. -- In: Studie z dějin hornictví 3 -- s. 53-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Porfyrové ložisko s Au-Cu-W mineralizací na Petráčkově hoře u Vacíkova / Studničná, Blanka, Studničný, Ivan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 5 (1995), s. 142-146
Zdroj: ČGS (UNM)
Porifera české křídové pánve - půda úrodná pole neorané / Vodrážka, Radek -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko - geologická -- ISBN 80-248-0396-8
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Porifera české křídové pánve - půda úrodná, pole neorané / Vodrážka, Radek -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 49, mimoř. č. (2003), s. 58-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Porifera of the Bohemian Cretaceous Basin and aspects of future research.
Porodoobrazujuščije mineraly metamorfičeskich porod v sovremennoj literature
Porosimetric identification of sandstones and arkoses used on historical buildings / Rathouský, Jiří, Schneider, Petr, Šrámek, Jan -- In: Acta archaeol.lovaniensia -- Roč. 4 (1992), s. 223-229
Zdroj: ČGS (UNM)
Porosimetric studies in rocks: methods and application for weathered building stone / Přikryl, Richard, Weishauptová, Zuzana (2004) -- In: Dimension stone. New perspectives for a traditional building material -- ISBN 90 5809 675 0
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Porosimetric studies in rocks: methods and application for wheatered building stones / Přikryl, R., Weishauptová, Zuzana -- In: Dimension Stone 2004. New Perspectives for a Traditional Building Material -- s. 237-241
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Porosity of Turonian calcareous cherts (opuka)
Porosity reduction in coarse detrial rocks along dike contacts: evidence from basyltic and phonolitic dikes / Adamovič, Jiří, Kidston, J. -- In: AAPG European Region Conference with GSA : official program and abstract book -- S. 56-56
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Porosity reduction in coarse detrital rocks along dike contacts : evidence from basaltic and phonolitic dikes / Adamovič, Jiří, 1965-, Kidston, J. -- In: AAPG European Region Conference with GSA : October 10-13, 2004 Prague : official program & abstract book : regional geology and hydrocarbon systems of European and Russian basins: looking for sweet spots -- s. 56
Zdroj: ČGS (UNM)
Porous composite materials with polyamide reinforcement and siloxane matrix with nano-hydroxyapatite as biomaterials / Bačáková, Lucie, Balík, Karel, Černý, Martin, Filová, Elena, Grausová, Ľubica, Lisá, Lenka, Sedláček, R., Sochor, M., Sucharda, Zbyněk, Suchý, Tomáš, Tichý, P. -- In: Acta Research Reports -- ISSN 1214-9691 -- -, č. 18 (2009), s. 43-51
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Porous composites based on siloxane resin for hard tissue replacements / Balík, Karel, Černý, Martin, Hulejová, H., Pešáková, V., Sochor, M., Suchý, Tomáš -- In: Human Biomechanics 2006 -- s. 188-189
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Porous microstructure of the interfacial transition zone in geopolymer composites / Schweigstillová, Jana, Steinerová, Michaela -- In: Ceramics - Silikáty -- ISSN 0862-5468 -- Roč. 57, č. 4 (2013), s. 328-335
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Porous Structure and Transport Properties of a Carbonized Phenolic Resin / Fott, Pavel, Kolář, František, Weishauptová, Zuzana -- In: Collection of Czechoslovak Chemical Communications -- Roč. 60, - (1995), s. 172-187
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Porovnání bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v roce 1999 / Forejt, Karel, Hanslík, Eduard, Jahn, Karel, Jusko, Jiří, Medek, Jiří, Rieder, Mark, Šimonek, Pavel, Vondrák, Ladislav -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 43, č. 1 (2001), s. 5-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Porovnání biogeochemických charakteristik Fe, Co, Ni / Kubínová, Petra, Navrátil, Tomáš, Rohovec, Jan, Skřivan, Petr -- In: Mikroelementy 2005 -- s. 89-95
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Porovnání chemického složení amfibolových rohovců v širším okolí neolitického produkčního centra u Jistebska, Jizerské hory / Šída, Petr, 1976-, Šrein, Vladimír, Šreinová, Blanka, Šťastný, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 218-224
Zdroj: ČGS (UNM)
Porovnání chemického složení vltavínů z Čech, Moravy, chebské oblasti, Lužice, Rakouska a jiných tektitů