Listování
od 

Porovnanie metalogenézy stredoslovenských a východoslovenských neovulkanitov / Kaličiak, Michal, 1944-, Štohl, Jaroslav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 5 (1989), s. 397-402
Zdroj: ČGS (UNM)
Porovnanie relatívneho pôdneho geochemického potenciálu Cu, Pb, Zn a Sn nad měďnatoporfýrovými systémami Zlatna v Štiavnických vrchoch a Baniska v Javorí / Marsina, Karol, Štohl, Jaroslav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 19, č. 2 (1987), s. 159-168
Zdroj: ČGS (UNM)
Porovnávací měření tepelné vodivosti hornin třemi různými laboratorními metodami / Krešl, Milan, Tomčík, Jiří -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 37, č. 1 (1991), s. 159-172
Zdroj: ČGS (UNM)
Porovnávacie mikroštruktúrne štúdium mramorov a kvarcitov v serii Branné - reologický paradox / Casey, Martin, Schulmann, Karel, Ulrich, Stanislav -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 78-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Porównanie wybranych sekvencji osadów jeziornych czerwonego spagowca z basenów sródsudeckiego, pólnocnosudeckiego i boskowickiego / Mastalerz, Krzysztof, Nehyba, Slavomír -- In: Geologia sudetica -- ISSN 0072-100X -- Roč. 30 (1997), s. 21-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Porózita opuk / Rathouský, Jiří, Schneider, Petr, Šrámek, Jan -- In: Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 67, č. 4 (1992), s. 259-276
Zdroj: ČGS (UNM)
Porphyry-Au mineralization in the Bohemian Massif: Its magmatic and hydrothermal evolution / Bendl, Jiří, Marcoux, E. M., Pertold, Zdeněk, Pertoldová, Jaroslava, Pudilová, Marta, Zachariáš, J. -- In: Mineral Deposits: From Their Origin to Their Environmental Impacts -- ISBN 90-5410-550-X -- s. 211-214
Zdroj: ČGS (UNM)
A porphyry deposit with gold-copper-tungsten mineralisation in the Petráček's Hill near Vacíkov
The porphyry ore deposit with Au-Cu-W mineralization on the Petráčkova hora Mt. near Vacíkov / Studničná, Blanka, Zachariáš, J. -- In: Gold deposits of the central and SW part of the Bohemian Massif: excursion guide. -- ISBN 80-7075-190-8 -- s. 63-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Portál geohazardů - využití mapových služeb / Fifernová, Martina, Krejčí, Zuzana, Moravcová, Olga, Tomas, Robert -- In: Sborník příspěvků, 18. konference GIS ESRI v ČR -- ISBN 978-80-904450-1-7 -- 4
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Portál geohazardů v České Republice - Informační služby pro prevenci přírodních pohrom. 19.-22.1.2009, Praha.
Portal of Geohazards in the Czech Republic - Information Services for Disaster Prevention. 19.-22.1.2009, Prague / Moravcová, Olga, Tomas, Robert -- In: Cartography and Geoinformatics for Early Warning and Emergency Management: Towards Better Solutions. Joint Symposium of ICA Working Group on CEWaCM and JBGIS Gi4DM -- ISBN 978-80-210-4796-9 -- 696
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Portal of Geohazards in the Czech Republic - New ways of dissemination of geoscientific information / Moravcová, Olga, Tomas, Robert -- In: 33rd International Geological Congress, Abstract CD-ROM -- ISBN - -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Portially evaluation of the polymetallic deposit Zlaté Hory-east after the detailed exploration from the surface down to 5. horizon
Porubské vrstvy, ostravské souvrství (namur A, arnsberg) v české části hornoslezské pánve / Hoch, I., Horák, J., Martinec, Petr -- In: 9. česko - polská konference Geologie uhelných pánví -- S. 27-41
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Poruchy nemohou za všechno / Hurník, Stanislav, 1933-2005 -- In: Uhlí -- Roč. 34, č. 6 (1986), s. 275-277
Zdroj: ČGS (UNM)
Poruchy svahů údolí Dyje u Vranova nad Dyjí: fakta a hypotézy / Demek, Jaromír -- In: Příroda : sborník prací z ochrany přírody -- ISSN 1211-3603 -- Roč. 3 (1996), s. 55-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Poruchy velkoplošných vrstvených podlah / Bill, Zdeněk, Novotný, Jan, Žďára, Vladimír -- In: Stavební obzor -- ISSN 1210-4027 -- Roč. 12, č. 9/2003 (2003), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Poruchy vozovkového betonu dálnice D11 způsobené reakcí alkálií s kamenivem (RAK) / Chvátal, Marek, Hromádko, Jan, Pertold, Zdeněk, Pertoldová, Jaroslava, Zachariáš, Jiří -- In: Beton - Technologie.Konstrukce.Sanace -- ISSN 1213-3116 -- Roč. druhý, č. 2 (2002), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Poruchy vozovkového betonu dálnice D11 způsobené reakcí alkálií s kamenivem (RAK). / Chvátal, Marek, Hromádko, Jiří, Pertold, Zdeněk, Pertoldová, Jaroslava, Zachariáš, Jiří -- In: Beton T.K.S. -- Roč. 2, č. 2 (2002), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF