Listování
od 

Poruchy vozovkového betonu dálnice D11 způsobené reakcí alkálií s kamenivem (RAK) / Chvátal, Marek, Hromádko, Jan, Pertold, Zdeněk, Pertoldová, Jaroslava, Zachariáš, Jiří -- In: Beton - Technologie.Konstrukce.Sanace -- ISSN 1213-3116 -- Roč. druhý, č. 2 (2002), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Poruchy vozovkového betonu dálnice D11 způsobené reakcí alkálií s kamenivem (RAK). / Chvátal, Marek, Hromádko, Jiří, Pertold, Zdeněk, Pertoldová, Jaroslava, Zachariáš, Jiří -- In: Beton T.K.S. -- Roč. 2, č. 2 (2002), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Porušenosť hornín a jej inžinierskogeologické hodnotenie / Liščák, Pavel, Matula, Milan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 4 (1990), s. 345-352
Zdroj: ČGS (UNM)
Porušování betonu vysokorychlostními vodními paprsky s nelineárním pohybem trysky / Bodnárová, L., Foldyna, Josef, Sitek, Libor -- In: Sborník příspěvků 11. mezinárodní vědecké konference konané při příležitosti 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně a zahájení výuky v odboru stavebního inženýrství. 8, Stavebně materiálové inženýrství. -- s. 43-46
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Porušování horninového masivu - přehled hlavních faktorů a jejich působení / Konečný, Petr -- In: Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů -- s. 98-112
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Pořádali jsme jednání pracovní skupiny FOREGS / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 6 (1993), s. 187
Zdroj: ČGS (UNM)
Poseidon - mimořádný objev / Mlejnek, Roman, Ouhrabka, Vratislav, 1963-, Růžička, Vlastimil, 1953- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 63, č. 4 (2008), s. 16-19
Zdroj: ČGS (UNM)
The Poseidon - the longest European system of underground spaces in sandstones
Posel u Posla / Ledvinka, Štěpán -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 92, č. 2 (2013), s. 77-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Posibilities for reduction of radon content by non-aerating water treatment technologies / Hanslík, Eduard, Mansfeld, Adolf -- In: Radon investigations in the Czech Republic V and the second international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping -- s. 62-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Position analysis of rock bursts in the area of the Mayrau mine shaft pillar / Vencovský, Miloš -- In: Acta Montana. Rada A, B -- 12(107) (1998), s. 16-47
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Position analysis of rock bursts in the area of the Mayrau Mine shaft pillar / Vencovský, Miloš -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 12 (1998), p. 17-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Position and character of fluvial-limnic sediments in transition Upper Pliocene-Early Pleistocene phase in Strážne-Trakany depression
Position and characteristics of permian volcanism in palinspastic profile of Geotravercse C (west Carpathians) / Vozár, Jozef, 1939- -- In: Newsletter 5 of the IGCP Project No 5 "Correlation of prevariscan and variscan events of the Alpine-Mediterranean mountain belt" -- s. 191-193
Zdroj: ČGS (UNM)
Position and kinematic development of Šternberk-Horní Benešev belt
Position and role of petrology in the investigation and prospecting of ore deposits
Position and role of the Biele Karpaty Unit in the Flysch Zone of the West Carpathians
Position and sedimentology of Merník conglomerates
Position and structure of neovolcanites in the Cenozoic sediments north of Prešov, East Slovakia
The position of biotite in granitoid rocks of the Small Carpathian Mts. and its relation to their genesis / Petrík, Igor -- In: Symposium on geochemistry of endogenous and exogenous processes -- s. 96-105
Zdroj: ČGS (UNM)