Listování
od 

Position of trilobites in Cambrian ecosystem: Preliminary remarks from the Barrandian region (Czechia) / Budil, Petr, Fatka, Oldřich, Micka, Václav, Szabad, Michal -- In: Advances in Trilobite Research. Publicaciones del Instituto Geológico y Minero de Espaňa -- ISBN 978-84-7840-759-0 -- 6
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Position of trilobites in Cambrian ecosystem: preliminary remarks from the Barrandian region (Czechia) / Budil, Petr, Fatka, Oldřich, Micka, Václav, Szabad, Michal (2008) -- In: paleontologie -- ISBN 978-84-7840-759-0
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Poslání sítě chráněných krajinných oblastí / Pelc, František -- In: Konference "Pohled odborníků na životní prostředí" -- s. 22
Zdroj: ČGS (UNM)
Poslání Ústředního ústavu geologického jako státní geologické služby v nových podmínkách / Sattran, Vladimír -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 66, č. 1 (1991), s. 61-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Poslanie a návrh základnej koncepcie geoinformačného systému o jaskyniach / Bella, Pavel -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 29 (1991), s. 83-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Posledná rozlúčka s akademikom Emilom Mazúrom / Kvitkovič, Jozef -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 42, č. 2 (1990), s. 218-220
Zdroj: ČGS (UNM)
Posledné poznatky v teorii PEP systémů / Květ, Radan, 1928- -- In: Zprávy Geografického ústavu ČSAV -- ISSN 0375-6122 -- Roč. 24, č. 1 (1987), s. 67-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Poslední chladný event v dějinách Země / Růžičková, Eliška, Zeman, Antonín -- In: Bulletin České geologické společnosti -- Roč. 1, 1/2 (1993), s. 43-47
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Poslední chladný event v dějinách Země / Růžičková, Eliška, Zeman, Antonín -- In: Bulletin České geologické společnosti -- Roč. 1, č. 1-2 (1993), s. 43-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Poslední interglaciál a glaciál a jejich poselství dnešku : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 3 / Ložek, Vojen -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 54, č. 3 (1999), s. 67-72
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Poslední klasici světové petrologie odcházejí: zemřela Enna Hietanen / Fediuk, František, 1929-, Fediuková, Eva -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 44, č. 2 (1995), s. 190
Zdroj: ČGS (UNM)
Poslední lovci Evropy. Zpráva o archeologických výzkumech v okolí Chřibské / Cílek, Václav -- In: Chřibský zpravodaj -- Roč. 9, č. 8 (1999), s. 3
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Poslední nálezy nerostů na dole Paskov / Welser, Petr -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 314-316
Zdroj: ČGS (UNM)
Poslední období využívání zásob ložiska Horní Benešov / Kuba, Bohumil -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 23 -- Roč. 128 (1993), s. 51-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Poslední renesanční muž viktoriánské Anglie, sir John Lubbock (1834-1913) / Pecháček, Pavel -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 92, č. 5 (2013), s. 296-298
Zdroj: ČGS (UNM)
Poslední rozloučení s akademikem Quidem Zárubou / Schütznerová-Havelková, Věnceslava -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 38, č. 3-4 (1993), s. 249-250
Zdroj: ČGS (UNM)
Poslední svědci domácího zpracování mědi v Maroku / Skácel, Jaroslav, 1928- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 10 (1986), s. 293-294
Zdroj: ČGS (UNM)
Poslední velké vymírání : Zánik velkých zvířat na Madagaskaru / Hošek, Pavel -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 77, č. 11 (1998), s. 615-621
Zdroj: ČGS (UNM)
Poslední výsledky výzkumu a vývoje v oblasti úpravy Au-rud / Veselý, Jaroslav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Geologie, mineralogie a geochemie ložisek drahých kovů Au a Ag -- s. 199-210
Zdroj: ČGS (UNM)
Posledovateľnosť metamorfizma i kataklaza v orlickom bloke desenskogo kupola, severnaja Moravija, Čechoslovakia