Listování
od 

Post-seismic slip of February 2004 swarm detected by satelite positioning technology / Jechumtálová, Zuzana, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Book of Abstracts. Field tripe guide. 8th West-Bohemia/Vogtland international workshop Geodynamics of Earth swarm Areas -- S. 22
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Post-Symposium Excursion, day 1, stop 1: Krašovice / Chlupáč, Ivo, 1931-2002 -- In: Schriften des Staatlichen Museums für Mineralogie und Geologie zu Dresden -- Vol. 9 (1998), p. 76-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Post-Symposium Excursion, day 1, stop 2: Medalův mlýn / Fatka, Oldřich, 1957- -- In: Schriften des Staatlichen Museums für Mineralogie und Geologie zu Dresden -- Vol. 9 (1998), p. 78-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Post-Symposium Excursion, day 1, stop 3: Hejdův dvůr near Rejkovice / Fatka, Oldřich, 1957- -- In: Schriften des Staatlichen Museums für Mineralogie und Geologie zu Dresden -- Vol. 9 (1998), p. 82-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Post-Symposium Excursion, day 1, stop 4: Točník / Chlupáč, Ivo, 1931-2002, Kraft, Petr -- In: Schriften des Staatlichen Museums für Mineralogie und Geologie zu Dresden -- Vol. 9 (1998), p. 84-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Post-Symposium Excursion, day 2, stop 1: Blovice, Vlčice (Úslava river valley) / Dolejš, David -- In: Schriften des Staatlichen Museums für Mineralogie und Geologie zu Dresden -- Vol. 9 (1998), p. 86-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Post-Symposium Excursion, day 2, stop 2: Starý Plzenec-Černá stráň / Kraft, Petr -- In: Schriften des Staatlichen Museums für Mineralogie und Geologie zu Dresden -- Vol. 9 (1998), p. 88-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Post-Symposium Excursion, day 2, stop 3: Ejpovice / Kraft, Petr -- In: Schriften des Staatlichen Museums für Mineralogie und Geologie zu Dresden -- Vol. 9 (1998), p. 90-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Post-Symposium Excursion, day 2, stop 4: Levín - Prague-Plzeň road-cut / Kraft, Petr -- In: Schriften des Staatlichen Museums für Mineralogie und Geologie zu Dresden -- Vol. 9 (1998), p. 93-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Post-Variscan Fluid Flow in the Prague Basin (Barrandian Area - Czech Republic) / Heijlen, W., Muchez, P., Suchý, Václav -- In: Fluid and fractures in the lithosphere -- s. 80
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Post-Variscan sedimentary record of the SW margin of the Bohemian massif: a review / Ahrendt, H., Peterek, A., Schröder, Bernt, Wemmer, K. -- In: Geologische Rundschau -- ISSN 0016-7835 -- Vol. 86 (1997), p. 178-184
Zdroj: ČGS (UNM)
Post-Variscan vein systems in the Prague Basin (Barrandian area, Czech Republic) / Heijlen, W. -- In: Geologica belgica -- ISSN 1374-8505 -- Vol. 2 (1999), p. 235-236
Zdroj: ČGS (UNM)
Postavení a perspektiva hnědého uhlí v ČR / Synek, Evžen -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 12 (2003), s. 5-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Postavení a perspektiva hnědého uhlí v ČR / Synek, Evžen -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2003), s. 9-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Postavení a strategie těžby fosilních paliv v Řecku / Vlasák, Miroslav, Žďárský, Jan -- In: Zpravodaj SHD -- ISSN 0323-0368 -- Č. 4 (1995), s. 68-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Postavení a tektonický styl brunovistulika v jádře svratecké klenby / Jaroš, Josef -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 3-4 (1991), s. 225-238
Zdroj: ČGS (UNM)
Postavení a úloha petrologie při výzkumu a průzkumu rudních ložisek / René, Miloš -- In: Horniny ve vědách o Zemi -- ISBN 80-7066-297-2 -- s. 35-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Postavení a význam seismické stanice Ostrava-Krásné Pole v současných podmínkách / Kaláb, Zdeněk, Müller, K. -- In: Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí). 1 -- s. 18-21
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Postavení absolventů škol na trhu práce / Kallabová, Eva -- In: Aktuální aspekty teritoriální struktury ČR a SR -- s. 71-78
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Postavení alkalických hornin a indícií karbonatitů v Českém masívu jako zdrojů keramických surovin a vzácných prvků / Kopecký, Lubomír, jr. -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 11 (1992), s. 334-337
Zdroj: ČGS (UNM)