Listování
od 

Postavení ložisek nevyhrazených nerostů v surovinovém potenciálu České republiky / Bradáčová, Jitka, 1941-, Falladová, Eva, Nouza, Richard, Šeděnka, Karel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 4 (2003), s. 13-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Postavení mohelnického souvrství v paleozoiku Českého masivu / Otava, Jiří -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2002: sborník abstraktů -- ISBN 80-02-99145-1 -- s. 1-3
Zdroj: ČGS (UNM)
Postavení tanvaldského granitu ve vztahu k horninám krkonošsko-jizerského a lužického plutonu / Kvičinský, Zbyněk -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 61, č. 6 (1986), s. 361-365, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Postavení uhelného hornictví v palivo-energetické politice České republiky / Kopečný, Karel -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 6 (1992), s. 187-188
Zdroj: ČGS (UNM)
Postavenie a charakter fluviálno-limnických sedimentov v prechodnej fáze vrchný pliocén-starý pleistocén na príkladě strážňansko-trakanskej depresie / Baňacký, Vladimír -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 11-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Postavenie a úloha mikrografie v geologickej informatike / Magula, Anton -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 3 (1988), s. 88-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Postavenie bielokarpatskej jednotky v rámci flyšového pásma Západných Karpát / Potfaj, Michal -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 98 (1993), s. 55-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Postavenie geotermálnych vôd v v systéme vodných zdrojov v SSR / Fridner, Peter, Žák, Dušan -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 37, č. 10 (1987), s. 255-259
Zdroj: ČGS (UNM)
Postavenie magurských pieskovcov a malcovské vrstvy na Orave / Potfaj, Michal -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 79 (1983), s. 117-140, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Postavenie Ti4+ v kryštálovej štruktúre izomorfného radu diopsid (CaMgSi2O6) - CaTiAl2O6
Postbadenian gravels from Brno - errors and mystifications
Postcollision magmatic vein by Horní Údolí, near Zlaté hory (Hrubý Jeseník)
Postcollisional high-grade metamorphism, orogenic collapse, and differential cooling of teh East African Orogen of northeast Mozambique / Emmel, Benjamin, Horstwood, Matthew S. A., Jacobs, Joachim, Jourdan, Fred, Košler, Jan, 1965-, Matola, Rogerio, Thomas, Robert James, Ueda, Kosuke, Wartho, Jo-Anne -- In: Journal of geology -- ISSN 0016-7835 -- Vol. 120, no. 5 (2012), p. 507-530
Zdroj: ČGS (UNM)
Postęp wiedzy o geologii krystaliniku Sudetów w łatach 1990-2003 / Żelaźniewicz, Andrzej -- In: Sudety Zachódnie: od wendu do czwartorzędu -- ISBN 83-908127-8-9 -- s. 1-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Postgacial near Kobeřice in northern Moravia
The postglacial history of Diatom-bearing sediments of the former lake Komořany (north-west Bohemia) / Řeháková, Zdeňka, 1927- -- In: Sborník geologických věd. Antropozoikum -- ISSN 0036-5270 -- No. 17 (1986), p. 87-134, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Postglacial sedimentary fill of the rock-shelter in the western slope of the Kobyla Hill near Koněprusy [Czechoslovakia, SW part of Central Bohemia near Beroun]
Postglaciál u Kobeřic na severní Moravě / Kovanda, Jiří, 1935- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 62, č. 3 (1987), s. 143-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Postglaciální faunogenese střední Evropy vs. refuginální dynamika / Horáček, Ivan -- In: Kvartér 2001, 7. pracovní seminář: sborník abstraktů -- s. [4]
Zdroj: ČGS (UNM)