Listování
od 

Postglaciální klimatické optimum : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 7 / Ložek, Vojen -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 54, č. 7 (1999), s. 195-200
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Postglaciální osyp pod skalními sruby Jizery u Ptýrova / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Bohemia centralis -- ISSN 0231-5807 -- Č. 17 (1988), s. 119-137
Zdroj: ČGS (UNM)
Postglaciální souvrství v převisu na západním svahu Kobyly u Koněprus / Ložek, Vojen -- In: Československý kras -- Roč. 40 (1989), s. 57-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Postglaciální vývoj diatomových sedimentů bývalého komořanského jezera v sz. Čechách
Postindustrial landscape - geographical look at the revival of traditional phenomenon of Czech lands / Kirchner, Karel, Kolejka, Jaromír -- In: Časoprostorové změny regionálních a krajinných struktur. -- S. 12-12
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Postindustriální krajina - první přiblížení / Kolejka, Jaromír -- In: Geografické aspekty středoevropského prostoru -- S. 9-17
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Postintrusive deformation from southern border of Bratislava granitoide massif (Malé Karpaty Mts.,Western Carpathians)
Postintruzívna deformácia granitoidov južného okraja bratislavského masívu (Malé Karpaty) / Marko, František, Uher, Pavel -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 5-6 (1992), s. 367-379
Zdroj: ČGS (UNM)
Postkolizní magmatická žíla od Dolního Údolí u Zlatých Hor (Hrubý Jeseník) : 15-11 Zlaté Hory / Krmíček, Lukáš, Opletal, Mojmír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14 (2007), s. 76-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Postkolizní magmatická žíla od Horního Údolí u Zlatých hor (Hrubý Jeseník) / Krmíček, Lukáš, Opletal, Mojmír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14, č. listopad (2007), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
The postmagmatic alteration of allanite, zircon, and thorite: the role of fluorine / Sulovský, Petr, 1952- -- In: Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0935-123X -- No. 1 (2004), p. 143
Zdroj: ČGS (UNM)
The postmagmatic alteration of allanite, zircon, and thorite: the role of fluorine / Sulovský, Petr -- In: Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft - Beihefte zum European Journal of Mineralogy -- ISSN 0935-123X -- Roč. 16, č. 1 (2004), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Postmagmatic hydrothermal activity and Sn-W vein mineralization at the contact of Tanvald granite near Liberec (Jizerské hory Mts., Czech Republic) / Dobeš, Petr, Klomínský, Josef, Táborský, Zdeněk -- In: CzechTec 07, 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic. Proceedings and excursion guide -- ISBN 978-80-7075-695-9 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Postmagmatic hydrothermal activity and Sn-W vein mineralization at the contact of Tanvald granite near Liberec (Jizerské hory Mts., Czech Republic) / Dobeš, Petr, 1960-, Klomínský, Josef, Táborský, Zdeněk -- In: CzechTec 07 : 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic : proceedings and excursion guide -- ISBN 978-80-7075-695-9 -- s. 21-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Postmagmatic mineralisation of basaltoids from Mały Śnieżny Kocioł
Postmagmatická mineralizácia v niektorých intruzívnych a extruzívnych telesách Vihorlatu / Bacsó, Zoltán, Bačo, Pavel -- In: Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach. Prírodné vedy -- Roč. 28 (1987), s. 17-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Postmagmatické procesy v durbachitech jihlavského masivu / Leichmann, Jaromír, Suchánková, Jana, 1972- -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 66
Zdroj: ČGS (UNM)
Postmagmatische Mineralisation in einigen intrusiven und extrusiven Körpern des Vihorlat
Postmesozoic alkaline volcanics of northern Moravia (Czechoslovakia)
Postmezozoické alkalické vulkanity severní Moravy / Fediuk, František, 1929-, Fediuková, Eva -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1985, č. 4 (1988), s. 355-382
Zdroj: ČGS (UNM)