Listování
od 

Postprotaspid ontogeny of the trilobite Sao hirsuta Barrande, 1846: a morphometric approach / Budil, Petr, Crônier, Catherine, Fatka, Oldřich, Laibl, Lukáš -- In: 7éme Symposium Morphométrie et Evolution des Formes - Lyon, 24 et 25 mai 2012 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Postsedimentárna premena sedimentov permu severného gemerika a hronika Západních Karpat / Eberl, Dennis D., Šucha, Vladimír -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 5-6 (1992), s. 399-405
Zdroj: ČGS (UNM)
Postsedimentárna premena smektitu vo viedenskej podunajskej a východoslovenskej panve / Franců, Juraj, 1957-, Kraus, Ivan, Šucha, Vladimír -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 37, č. 4 (1992), s. 339-351
Zdroj: ČGS (UNM)
Postsedimentary alterations of the seam No. 30a (Namurian C) in red beds of the Doubrava mine in Ostrava-Karviná Coal District / Dopita, Miloslav, Klika, Zdeněk, 1943-, Kraussová, Jarmila -- In: V. konferencja naukowa na temat petrologii węgla - streszczenie referatówt5th scientific conference of coal petrology - abstracts -- s. 52-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Postsedymantacyjne zmiany pokładu węgla 30a (namur dolny) w pstrych utworach w kopalni węgla Doubrava w rejonie Ostrawsko-Karvińskim / Dopita, Miloslav, Klika, Zdeněk, 1943-, Kraussová, Jarmila -- In: V. konferencja naukowa na temat petrologii węgla - streszczenie referatówt5th scientific conference of coal petrology - abstracts -- s. 10-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Postsesuvná morfologie a geoelektrická struktura odlučné oblasti sesuvu na Girové / Pánek, Tomáš, 1977-, Pyszková, Renáta -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 46 (2013), s. 149-153
Zdroj: ČGS (UNM)
Postup při hodnocení radonového rizika : poznámky k článku: Kritické stanovisko k současné metodice průzkumu pro stanovení radonové zátěže objektů (M.Bouška et al., Geotechnika 3/98, str. 6) / Neznal, Matěj, 1963- -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 1, č. 4 (1998), s. 13-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Postup výpočtu prognózy zbytkových zásob metodou jednotkového bloku / Botula, Jiří, 1959-, Nováček, Jiří, Rucký, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 4 (2007), s. 37-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Postupné otvírání sifonální trubice u ortokonního hlavonožce ze siluru středních Čech
Posúdenie homogenity zrnitého materiálu a presnosti výsledkov ryžovania / Tarhanič, Ladislav -- In: Rudy -- Roč. 32, č. 11 (1984), s. 323-325
Zdroj: ČGS (UNM)
Posúdenie kvality technologických koncentrátov z ŽB Slovinky / Fečko, Peter, Raclavská, Helena, 1959-, Raclavský, Konstantin -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 37, č. 2 (1991), s. 43-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Posúdenie možnosti konverzie ropného ložiska Uhřice-2 na PZP a vplyv konverzie na zvýšenie vyťažitelnosti ropy / Bošácky, Pavol, Brichta, Roman, Michalička, Otto, Vaškor, Ivan, Zváčová, Mária -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 38, č. 1 (1993), s. 17-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Posúdenie možností upraviteľnosti odvalového materiálu v ŽB Slovinky / Fečko, Peter, Raclavská, Helena, 1959-, Raclavský, Konstantin -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 4 (1989), s. 87-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Posúdenie možností získavania koncentrátov so zníženým obsahom arzénu z červených pieskov / Fečko, Peter, Raclavská, Helena, 1959-, Raclavský, Konstantin -- In: Využitie kovonosných surovín -- ISBN 80-230-0000-4 -- s. 106-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Posúdenie selektívnej agregačnej účinnosti makro a nízkomolekulových reagencií pre minerálne suspenzie / Fečko, Peter, Rezek, Karel -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 34, č. 1 (1988), s. 55-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Posúdenie stability lomových stien vo vápencovom lome Včeláre / Dinis, Ján, Hausová, Zlatica, Slavkovský, Jozef, Zahoranský, Gejza -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 2 (1986), s. 41-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Posun v řešené problematice inženýrské geofyziky v současné době / Hofrichterová, Libuše -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: Sekce 3 - Geologie -- s. 8
Zdroj: ČGS (UNM)
Posuny chemismu vyvolané tavením nefelinického tefritu sopky Vladař u Žlutic v západních Čechách : 11-24 Žlutice / Fediuk, František, 1929-, Rapprich, Vladislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 123-124, Příl. 6
Zdroj: ČGS (UNM)
Posuny registrované ve vybraných jeskyních Českého masívu / Briestenský, Miloš, Jurková, Nikola, Stemberk, Josef -- In: Speleofórum -- ISSN 1211-8397 -- Roč. 27, - (2008), s. 141-144
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Posuny stopových prvků v kostní a zubní tkáni / Pešková, M., Rykl, Drahoš, Vlasák, R., Zejkán, A. -- In: Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů -- s. 100-102
Zdroj: ČGS (UNM)