Listování
od 

Posvátné hory a novopohanské svatyně v Čechách : novodobé kultovní projevy / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 84, č. 9 (2005), s. 514-516
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pošepný's geological pavillion at the Mining University in Ostrava. Collection of radioactive deposits
Pošepny's metallogenetic ideas after 100 years
Pošepny's metallogenic ideas after 100 years
Poškodily stavbu seismické účinky nebo vegetační porost / Drozd, Karel (2005) -- In: Konference - Stromy a jejich vliv na stavby -- ISBN 80-86604-21-7
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Poškození a vyhojení ulity Sinuitopsis neglecta (Mollusca, Tergomya) ze středního ordoviku Čech
Poškození horninového prostředí na území hlavního města - soupis podzemních objektů / Cílek, Václav -- In: Přehled ekogeologických výzkumných prací v roce 1992 -- s. 43-44
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Poškození horninového prostředí na území hlavního města Prahy - soupis podzemních objektů / Cílek, Václav -- In: Přehled ekogeologických výzkumných prací v roce 1992
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Poškození konstrukce vozovky na hlavní trase stavby dálnice D5 v km 31.000 - 31.250 / Hořejší, Václav -- In: 70 let Stavební geologie-Geotechnika a.s. - Sborník odborných příspěvků -- s. 22-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Poškození smrkového lesa v Krušných horách : vliv námrazy a změn ve složení emisí elektráren / Bridges, K. S., Černý, Jiří, Davles, Trevor D., Havel, Miroslav, Hruška, Jakub, Hůnová, Iva, Krejčí, Radovan, 1970-, Peters, Norman E., Zeman, Zbyněk -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 80, č. 10 (2001), s. 576-580
Zdroj: ČGS (UNM)
Potassian hastingsite and potassichastingsite from garnet - hedenbergite skarn at Vlastějovice, Czech Republic / Žáček, Vladimír -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen -- ISSN 0028-3649 -- Roč. 184, č. 2 (2007), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Potassian hastingsite and potassichastingsite from garnet - hedenbergite skarn at Vlastějovice, Czech Republic / Žáček, Vladimír -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen -- ISSN 0028-3649 -- Vol. 184, no. 2 (2007), p. 161-168
Zdroj: ČGS (UNM)
Potassic and ultrapotassic rocks in the so-called Benešov-type granitoid body, Central Bohemian Plutonic Complex
Potassic granulites from the Blanský les Massif (Moldanubian Zone, Bohemian Massif) / Finger, Friedrich, Frýda, Jiří, Janoušek, Vojtěch, Krenn, Erwin, Míková, Jitka -- In: CzechTec 07 : 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic : proceedings and excursion guide -- ISBN 978-80-7075-695-9 -- s. 34-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Potassium- and amonium- treated montmorillonites. I, Interstratified structures with ethylene glycol and water / Číčel, Blahoslav, Machajdík, Daniel -- In: Clays and clay minerals -- ISSN 0009-8604 -- Vol. 29, no. 1 (1981), p. 40-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Potassium-bearing, fluorine-rich tourmaline from metamorphosed fluorite layer in leucocratic orthogneiss at Nedvědice, Svratka Unit, western Moravia / Houzar, Stanislav, Novák, Milan, 1952-, Selway, Julie B. -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 43, no. 1-2 (1998), p. 37-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Potassium micas: A new scrutiny of phase chemistry and physical properties / Rieder, Milan, 1940- -- In: 7th Conference on Clay Mineralogy and Petrology, Karlovy Vary 1976 -- s. 59
Zdroj: ČGS (UNM)
Potenciál modulovaných pulzních vodních paprsků při sanacích betonových konstrukcí / Foldyna, Josef -- In: Sanace betonových konstrukcí. 6. mezinárodní sympozium -- s. 215-220
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Potenciál obnovy slanomilné vegetace meliorované nivy dolní Trkmanky / Halas, Petr -- In: Říční krajina /6./ Sborník příspěvků -- S. 44-47
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Potenciál rozvoje mimořádného nadání mimořádně nadaných dětí / Klímová, Alžběta -- In: Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II -- S. 1-7
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG