Listování
od 

Potenciál rozvoje mimořádného nadání mimořádně nadaných dětí / Klímová, Alžběta -- In: Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II -- S. 1-7
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Potenciál těžby a průzkumu v oblasti jižní Moravy / Henčl, Ivo, Seják, František, Veselý, Luboš -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 16, č. 4 (2009), s. 19-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Potenciaľnije vlijanije otvalov radioativnych otbrosov na okrestnosť AES v Jaslovskich Bohuniciach
Potenciálny vplyv úložísk kvapalných rádioaktívnych odpadov na okolie JE v Jaslovských Bohuniciach / Plško, J., Štubňa, M. -- In: Rádioaktivita a životné prostredie -- Roč. 6, č. 4 (1983), s. 223-232
Zdroj: ČGS (UNM)
Potencjał geologicznego składowania CO2 w głębokich, nieeksploatowanych pokładach węgla Górnośląskiego Zagłębia Węglowego / Wójcicki, Adam -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 57, č. 2 (2009), s. 138-143
Zdroj: ČGS (UNM)
Potencjalna erozja gleb w Karkonoskim Parku Narodowym / Cieślakiewicz, Dorota, Jała, Zygmunt -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 41/1 (2004), s. 66-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Potential and drawbacks of EDDS-enhanced phytoextraction of copper from contaminated soils / Chrastný, Vladislav, Komárek, Michael, Mrnka, Libor, Sudová, Radka, Szakova, Jirina, Tejnecký, Václav, Vanek, Aleš -- In: Environmental Pollution -- ISSN 0269-7491 -- Roč. 158, č. 7 (2010), 11
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Potential application of biodegradation and clayey sorbents in the reclamation of phytotoxic areas of the North Bohemian Basin
Potential effect of radioactive-waste depositories on surrounding of nuclear power station in Jaslovské Bohunice
Potential erosion of soils in the Karkonosze National Park
The potential hazards analysis of liquid waste disposing to permeable layers with special regard to depleted hydrocarbon structures
Potential human health risks associated with historic ore processing at Berg Aukas, Grootfontein area, Namibia / Ellmies, Rainer, Kamona, Frederick, Knésl, Ilja, Kříbek, Bohdan, Majer, Vladimír, Mapani, Benjamin, Mbingeneeko, Filadelphia, Mufenda, Maria, Pašava, Jan -- In: Journal of African Earth Sciences -- ISSN 0731-7247 -- Roč. 58, č. 4 (2010), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Potential maar-diatreme volcano of Mýtina, Western Ohře/Eger Graben, Czech Republic: combined geophysical, geological, petrographical and petrochemical investigations / Geissler, Wolfram H., Hemmann, Alexander, Kämpf, Horst, Mrlina, Jan -- In: CzechTec 07 : 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic : proceedings and excursion guide -- ISBN 978-80-7075-695-9 -- s. 60-61
Zdroj: ČGS (UNM)
The potential of fossil angiosperm wood to reconstruct the palaeoclimate in the Tertiary of Central Europe (Czech Republic, Germany) / Sakala, Jakub -- In: Acta palaeobotanica -- ISSN 0001-6594 -- Vol. 47, no. 1 (2007), p. 127-133
Zdroj: ČGS (UNM)
The potential of the fossil angiosperm wood to reconstruct the palaeoclimate in the Tertiary of Central Europe (Czech Republic, Germany) / Sakala, Jakub -- In: Acta Palaeobotanica -- ISSN 0001-6594 -- Roč. 47, č. 1 (2007), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Potential of ultrasonically Modulated Pulsed Water Jets for Cutting of Metals / Foldyna, Josef, Vijay, M. M. -- In: Manufacturing Science and Engineering 1994. 1, New Product Introduction - Measurement and Inspection of Products and Processes - Non-Traditional Manufacturing Processes in the 1990s. -- s. 397-404
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Potential prognosis of mine rockbursts based on the measurements of convergence
Potential use of mud settling pits for non-uranium activities - depositing the galvanic sludges within the Chemical Treatment Plant
Potential ways how to diminish a risk of the emission of carbon gas to the surface in Ostrava-Karviná Coal District
Potential ways od obtaining molybdenite concentrate