Listování
od 

Potoční makrozoobentos devíti vybraných povodí sítě GEOMON / Fottová, Daniela, Kolaříková, Kateřina, Krám, Pavel, Oulehle, Filip, Skořepa, Jaroslav, Traister, Elena -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Potok azota v rečnoj vode s vodosbornoj ploščadi r. Trnavki
Potor Member (coal-bearing Ottnangian) in Lučenska kotlina basin
Pótorské vrstvy (uhľonosný ottnang) v Lučenskej kotline / Eleško, Michal, Vass, Dionýz -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 88 (1989), s. 71-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Potřeba aktualizace navrhování revitalizačních opatření ve vodohospodářském plánování / Just, Tomáš, 1962-, Královcová, Petra -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 68, č. 3 (2013), s. 11-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Potřeba komplexního zhodnocení rudného hornictví v Českém masivu od roku 1945 do zahájení útlumových programů, jako závěrečného a zásadního dokumentu České republiky pro danou oblast / Novák, Luboš, Suček, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 9 (1996), s. 307-308
Zdroj: ČGS (UNM)
Potřeba promyšlené energetické politiky v ČR / Formánek, Václav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 11 (1994), s. 405-408
Zdroj: ČGS (UNM)
Potřebuje fyzický geograf miliony? Zkušenosti s metodou pozemního laserového skenování ve fyzickogeografickém výzkumu / Divíšek, Jan, Kuda, František -- In: Fyzická geografie a kulturní krajina v 21. století - Fyzickogeografický sborník . 11 -- S. 165-170
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Potštátské skalní město / Vítek, Jan -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 14, č. 9 (1989), s. 554-555
Zdroj: ČGS (UNM)
Potvrzení výskytu neovulkanického tělesa v Luži na Chrudimsku (Železné hory) / Doucek, Jan, Rapprich, Vladislav, Smutek, Daniel -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 20, č. 1 (2012), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Poučení pro naši sedimentologii / Cimbálníková, Alena, 1932-, Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Poznatky čs. účastníků 28. mezinárodního geologického kongresu (MGK) -- s. 17-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Pouštní a skalní laky / Bednářová, Jaroslava -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 71, č. 7 (1992), s. 398-404
Zdroj: ČGS (UNM)
Pouštní sedimenty - mezinárodní konference v Londýně / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 62, č. 2 (1987), s. 114-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Pouštní želva Gopherus agassizii jako jeden z indikátorů biodiverzity Mojavské pouště v jižní Nevadě / Cetkovský, Stanislav -- In: Essentia - časopis o cestě za poznáním -- Roč. 2004, - (2004), s. 1-6
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Poutě Šumavou / Ložek, Vojen -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 51, č. 2 (1996), s. 33-34
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pouzdřany - wine cellars / Jurášová, Felicitas, 1936-, Krhovský, Jan, 1947-, Stráník, Zdeněk, 1931- -- In: Knihovnička Zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Vol. 13 (1991), p. 56-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Použitelnost a spolehlivost vrtných průzkumných prací v žatecké části severočeské hnědouhelné pánve / Čada, Mojmír -- In: Hnědé Uhlí -- ISSN 0322-9548 -- Č. 5 (1989), s. 5-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Použitelnost přímé spektrofotometrie ke stanovení koncentrace organických látek ve vodách / Hejzlar, Josef, Kopáček, Jiří -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 40, č. 2 (1990), s. 76-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití aktivního uhlí při úpravě vody / Havel, Ladislav, Janda, Václav, Rudovský, Jaroslav, Vágner, Vladimír -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 39, č. 12 (1989), s. 315-320
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití analýzy jílových minerálů a tvrdoměrných měření skalních výchozů pro vymezení rozsahu kontinentálního zalednění v severním svahu Jizerských hor / Janásková, Barbora -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Vol. 114, no. 1 (2009), p. 70-73
Zdroj: ČGS (UNM)