Listování
od 

Použití prubířského kamene / Illášová, Ľudmila, Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 5 (2004), s. 390-392
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití přirozených stopovačů obsažených v podzemních vodách pro stanovení průměrné doby zdržení vody v horninovém prostředí / Bruthans, Jiří, Bůzek, František, Kadlecová, Renata -- In: Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací III -- ISBN 80-86832-22-8 -- 94
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Použití přirozených stopovačů obsažených v podzemních vodách pro stanovení průměrné doby zdržení vody v horninovém prostředí / Bruthans, Jiří, Buzek, F., Kadlecová, R. (2006) -- In: Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací III. Sborník -- ISBN 80-86832-22-8
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Použití referenčních materiálů v analytické chemii / Dempír, Josef -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 18, č. 1-2 (1986), s. 77-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití rotační trysky ve stavebnictví / Bodnárová, L., Foldyna, Josef -- In: Sanace betonových konstrukcí. 8. mezinárodní sympozium.Sborník přednášek -- s. 164-167
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Použití řízené pyrolýzy typu Rock-Eval pro stanovení stupně prouhelnění a technologického typu uhlí / Holubář, Vlastimil, Kříbek, Bohdan, 1946-, Müller, Pavel, Pašek, Josef, Strnad, Mojmír, Šimánek, Václav, Urbánek, Josef -- In: 1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa -- s. 34-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití separátoru Bartles Crossbelt BX k úpravě kalových podílů SnW rudnin / Dašek, Jiří, Malý, Rudolf, Tacl, Alexandr -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 10 (1989), s. 291-294
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití separátoru pro dělení dle souspádnosti v mineralogii / Veselovský, František -- In: Separační metody používané v mineralogii -- ISBN 80-02-99145-1 -- s. 46-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití sklolaminátových kotev v podzemním stavitelství / Janíček, D., Šňupárek, Richard -- In: Zpevňování a těsnění hornin a stavebních konstrukcí na počátku 21. století. Sborník příspěvků 6. mezinárodního semináře -- s. 150-157
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Použití tabulkového procesoru pro dynamické modelování v geovědách / Homola, Vladimír, 1922- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 51, č. 1 (2005), s. 47-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Použití tunelovacího stroje v Ostravsko-karvinském revíru / Dvořák, D., Martinec, Petr, Šňupárek, Richard -- In: Tunel -- ISSN 1211-0728 -- Roč. 13, č. 1 (2004), s. 33-39
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Použití vybraných metod při zpracování seismického signálu / Častová, N., Kaláb, Zdeněk -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity. Řada elektrotechnická -- Roč. 5, č. 1 (1999), s. 53-67
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Použití vysokorychlostního vodního paprsku při sanacích betonových konstrukcí / Foldyna, Josef, Jeřábek, Z. -- In: Sanace betonových konstrukcí. 5. mezinárodní sympozium -- s. 160-175
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Použití výzkumu společenstev těžkých minerálů v sedimentárních formacích / Krystek, Ivan, 1930-1987 -- In: Folia Univ. Purkyn. brun., Geol. -- Roč. 22, č. 3 (1981), s. 101-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Použitie geofyzikálnych metód pri mapovaní kvartérnych sedimentov na Slovensku / Janík, Samuel, Májovský, Július -- In: Geológia a surovinové zdroje kvartéru. Technika prieskumu -- s. 84-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Použitie geofyzikálných metód pri prieskume Sb-ložísk v kryštaliniku Nízkych Tatier / Vybíral, Vladimír -- In: Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria -- s. 67-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Použitie geofyzikálnych metód pri riešení speleologických problémov v Borinskom krase / Lanc, Jozef, Nosko, Vladimír -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 23 (1985), s. 209-232
Zdroj: ČGS (UNM)
Použitie gravimetrického prieskumu na vyhľadávanie a rozpoznávanie tvaru zakrytých granitotvých telies vo východnej časti Spišsko-Gemerského Rudohoria / Grzywacz, Jerzy, Margul, Halina -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 4 (1986), s. 323-337
Zdroj: ČGS (UNM)
Použitie Markovovho reťazca pri faciálnej sekvenčnej analýze pestrých vrstiev vrchnej kriedy račanskej jednotky na severnej Orave / Pivko, Daniel -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 93 (1991), s. 73-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Použitie radiouhlíkovej metódy 14 C pri výskume kvartéru na území slovenských Karpát / Vaškovská, Eugénia -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 153-160
Zdroj: ČGS (UNM)