Listování
od 

Povodí Moravy a katastrofální záplavy 1997 / Lacina, Jan, Munzar, Jan, Ondráček, Stanislav, Vaishar, Antonín -- In: Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy I -- ISBN 80-901844-9-9 -- s. 7-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Povodí Uhlířská: Infiltrační experimenty a neinvazivní snímkování půdních vzorků / Císlerová, Milena, Němcová, Renata, Sněhota, Michal, 1975-, Sobotková, Martina, Šanda, Martin, 1971-, Zumr, David -- In: Sborník příspěvků ze semináře Jizerské hory, setkání napříč vědeckými disciplínami -- ISBN 978-80-87577-14-1 -- s. 30
Zdroj: ČGS (UNM)
Povodně / Cílek, Václav -- In: Nečtiny 2003. IV. interdisciplinární seminář Možnosti a hranice růstu -- s. -
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Povodně a klimatické změny / Cílek, Václav -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 58, č. 4 (2003), s. 99-100
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Povodně a klimatické změny / Cílek, Václav, 1955- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 58, č. 4 (2003), s. 99-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Povodně a osídlení / Vaishar, Antonín -- In: Aktuální aspekty teritoriální struktury ČR a SR -- s. 113-123
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Povodně a sucho 2013 : krajina jako základ řešení / Fanta, Josef, 1931- -- In: Akademický bulletin -- ISSN 1210-9525 -- Č. 12 (2013), s. 12-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Povodně a život nivy / Ložek, Vojen -- In: Bohemia centralis -- s. 9-24
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy / Vaishar, Antonín -- In: Konference Orliceď 99 -- s. 47-48
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy ů Geografická syntéza / Kallabová, Eva -- In: Sborník prací Pedagogické Fakulty MU Brno, část A -- s. 125-127
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Povodně na drobných tocích z pohledu ochrany krajiny / Just, Tomáš, 1962- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 53, č. 2 (2003), s. 55-57, 59
Zdroj: ČGS (UNM)
Povodně na Dyji a příprava rekonstrukce vodního díla Znojmo / Kadeřábková, Jana, Krejčí, Vlastimil -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 54, č. 12 (2004), s. 380-386
Zdroj: ČGS (UNM)
Povodně v Berouně / Elleder, Libor -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 30 (2004), s. 59-62, 4. s. obálky
Zdroj: ČGS (UNM)
Povodně v povodí Moravy v srpnu 1880 - obdoba přírodní katastrofy v roce 1997? / Munzar, Jan, Ondráček, Stanislav, Řehánek, T. -- In: Historická geografie. Miscellanea -- Roč. 2007, č. 34 (2007), s. 149-161
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Povodně ve střední Evropě po mimořádně tuhé zimě 1829/30
Povodně ve střední Evropě po mimořádně tuhé zimě 1829/30 / Munzar, Jan -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 8, č. 2 (2000), s. 45-58
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Povodně: velký otec má několik synů / Cílek, Václav -- In: Veronica. Časopis ochránců přírody -- Roč. 17, č. 2 (2003), s. 7-8
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Povodňová historie v krasovém kaňonu řeky Berounky v okolí obce Srbsko v posledních dvou stoletích / Elleder, L., Žák, Karel -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 33, - (2007), s. 9-15
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Povodňová historie v krasovém kaňonu řeky Berounky v okolí obce Srbsko v posledních dvou stoletích / Elleder, Libor, Žák, Karel, 1957- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 33 (2007), s. 9-15, 2. s. obálky
Zdroj: ČGS (UNM)
Povodňová revitalizace: technické zásahy versus přirozený vývoj / Cílek, Václav -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 59, č. 5 (2004), s. 141-145
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ