Listování
od 

Povodňové riziko a osídlení na Hanušovicku / Klímová, Alžběta, Vaishar, Antonín -- In: Severní Morava -- s. 29-42
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Povolení k vyhledávání a průzkumu ložisek vyhrazených nerostů v České republice platná k 30.červnu 1994 -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 10 (1994), s. 401-403
Zdroj: ČGS (UNM)
Povolování speleologických výzkumů v CHKO Moravský kras / Balák, Ivan -- In: Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech : IX. ročník mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí, Moravský kras 24.-26.9.2001 : sborník referátů -- s. 53-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Povondra osmdesát?? / Černý, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 6 (2004), s. 495-496
Zdroj: ČGS (UNM)
Povondrait - železitý turmalín z Bolívie / Žáček, Vladimír, Žáček, Vladimír, 1962- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 6 (2004), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV) -- ČGS (UNM)
Povondraite - ferric tourmaline from Bolivia
The povondraite occurrence in Alto Chapare, Cochabamba, Bolivia / Hyršl, Jaroslav, Petrov, A., Žáček, Vladimír -- In: Tourmaline 1997 - International Symposium on Tourmaline: abstracts -- s. 68-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Povrch / Hrádek, Mojmír -- In: Tišnovsko -- s. 9-10
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Povrchová desintegrace cementového betonu plochými vodními paprsky / Bodnárová, L., Foldyna, Josef, Hela, R., Martinec, Petr, Sitek, Libor, Ščučka, Jiří -- In: Materiály pro stavbu -- Roč. 14, č. 9 (2008), s. 38-42
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Povrchová geotermická měřění v inženýrské geologii a hornické geotechnice / Hofrichterová, Libuše -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 36, č. 1 (1990), s. 155-189
Zdroj: ČGS (UNM)
Povrchová kyslosť a katalytická aktivita montmorillonitu / Horváth, Ivan, 1937-, Žigo, Ondrej -- In: Silikáty -- Roč. 27, č. 2 (1983), s. 129-135
Zdroj: ČGS (UNM)
Povrchová těžba uhlí ve Velké Británii / Pešek, Jiří, 1936- -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 4 (1991), s. 82-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Povrchové a podpovrchové jevy na Čecheru v Hostýnských vrších / Křížek, Marek -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 104, č. 3 (1999), s. 201-206
Zdroj: ČGS (UNM)
Povrchové a podzemní tvary ve spišských travertinech / Vítek, Jan, 1946- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 10 (2006), s. 1, 45-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Povrchové a připovrchové procesy / Hanzel, Vladimír, 1937-, Melioris, Ladislav, 1934- -- In: Poznatky čs. účastníků 28. mezinárodního geologického kongresu (MGK) -- s. 100-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Povrchové doly a lomy v 21. století - hlavní téma bulharské národní konference s mezinárodní účastí (Nesebar, 15. - 20. září 2001) / Náprstek, Jindřich, Vrbová, Marie -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (2001), s. 51-57, 1 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Povrchové pozůstatky po těžbě rud a jejich vyhodnocení / Večeřa, Josef -- In: Mediaevalia archaeologica 6. Těžba a zpracování drahých kovů: sídelní a technologické aspekty -- ISBN 80-86124-48-7
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Povrchové projevy paleozoických struktur na leteckých a radarových snímcích v Hostýnsko-vsetínské hornatině (25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 25-41 Vsetín) / Pálenský, Peter -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 109-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Povrchové reaktivní hydroxyly kaolonitu a metakaolinitu / Darmovzal, Oldřich -- In: Silikáty -- Roč. 26, č. 2 (1982), s. 145-154
Zdroj: ČGS (UNM)
Povrchové sily a ich vplyv na agregáciu ultrajemných častíc magnezitu, dolomitu a kremeňa / Kmeť, Stanislav, Škvarla, Jiří -- In: Rudy -- Roč. 39, č. 7/8 (1991), s. 141-147
Zdroj: ČGS (UNM)