Listování
od 

Povodně a život nivy / Ložek, Vojen -- In: Bohemia centralis -- s. 9-24
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy / Vaishar, Antonín -- In: Konference Orliceď 99 -- s. 47-48
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy ů Geografická syntéza / Kallabová, Eva -- In: Sborník prací Pedagogické Fakulty MU Brno, část A -- s. 125-127
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Povodně na drobných tocích z pohledu ochrany krajiny / Just, Tomáš, 1962- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 53, č. 2 (2003), s. 55-57, 59
Zdroj: ČGS (UNM)
Povodně na Dyji a příprava rekonstrukce vodního díla Znojmo / Kadeřábková, Jana, Krejčí, Vlastimil -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 54, č. 12 (2004), s. 380-386
Zdroj: ČGS (UNM)
Povodně v Berouně / Elleder, Libor -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 30 (2004), s. 59-62, 4. s. obálky
Zdroj: ČGS (UNM)
Povodně v povodí Moravy v srpnu 1880 - obdoba přírodní katastrofy v roce 1997? / Munzar, Jan, Ondráček, Stanislav, Řehánek, T. -- In: Historická geografie. Miscellanea -- Roč. 2007, č. 34 (2007), s. 149-161
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Povodně ve střední Evropě po mimořádně tuhé zimě 1829/30
Povodně ve střední Evropě po mimořádně tuhé zimě 1829/30 / Munzar, Jan -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 8, č. 2 (2000), s. 45-58
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Povodně: velký otec má několik synů / Cílek, Václav -- In: Veronica. Časopis ochránců přírody -- Roč. 17, č. 2 (2003), s. 7-8
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Povodňová historie v krasovém kaňonu řeky Berounky v okolí obce Srbsko v posledních dvou stoletích / Elleder, L., Žák, Karel -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 33, - (2007), s. 9-15
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Povodňová historie v krasovém kaňonu řeky Berounky v okolí obce Srbsko v posledních dvou stoletích / Elleder, Libor, Žák, Karel, 1957- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 33 (2007), s. 9-15, 2. s. obálky
Zdroj: ČGS (UNM)
Povodňová revitalizace: technické zásahy versus přirozený vývoj / Cílek, Václav -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 59, č. 5 (2004), s. 141-145
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Povodňová revitalizace: technické zásahy versus přirozený vývoj / Cílek, Václav, 1955- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 59, č. 5 (2004), s. 141-145
Zdroj: ČGS (UNM)
Povodňové riziko a osídlení na Hanušovicku / Klímová, Alžběta, Vaishar, Antonín -- In: Severní Morava -- s. 29-42
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Povolení k vyhledávání a průzkumu ložisek vyhrazených nerostů v České republice platná k 30.červnu 1994 -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 10 (1994), s. 401-403
Zdroj: ČGS (UNM)
Povolování speleologických výzkumů v CHKO Moravský kras / Balák, Ivan -- In: Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech : IX. ročník mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí, Moravský kras 24.-26.9.2001 : sborník referátů -- s. 53-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Povondra osmdesát?? / Černý, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 6 (2004), s. 495-496
Zdroj: ČGS (UNM)
Povondrait - železitý turmalín z Bolívie / Žáček, Vladimír, Žáček, Vladimír, 1962- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 6 (2004), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV) -- ČGS (UNM)
Povondraite - ferric tourmaline from Bolivia