Listování
od 

Povodně v povodí Moravy v srpnu 1880 - obdoba přírodní katastrofy v roce 1997? / Munzar, Jan, Ondráček, Stanislav, Řehánek, T. -- In: Historická geografie. Miscellanea -- Roč. 2007, č. 34 (2007), s. 149-161
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Povodně ve střední Evropě po mimořádně tuhé zimě 1829/30
Povodně ve střední Evropě po mimořádně tuhé zimě 1829/30 / Munzar, Jan -- In: Moravian Geographical Reports -- ISSN 1210-8812 -- Roč. 8, č. 2 (2000), s. 45-58
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Povodně: velký otec má několik synů / Cílek, Václav -- In: Veronica. Časopis ochránců přírody -- Roč. 17, č. 2 (2003), s. 7-8
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Povodňová historie v krasovém kaňonu řeky Berounky v okolí obce Srbsko v posledních dvou stoletích / Elleder, L., Žák, Karel -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 33, - (2007), s. 9-15
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Povodňová historie v krasovém kaňonu řeky Berounky v okolí obce Srbsko v posledních dvou stoletích / Elleder, Libor, Žák, Karel, 1957- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 33 (2007), s. 9-15, 2. s. obálky
Zdroj: ČGS (UNM)
Povodňová revitalizace: technické zásahy versus přirozený vývoj / Cílek, Václav -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 59, č. 5 (2004), s. 141-145
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Povodňová revitalizace: technické zásahy versus přirozený vývoj / Cílek, Václav, 1955- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 59, č. 5 (2004), s. 141-145
Zdroj: ČGS (UNM)
Povodňové riziko a osídlení na Hanušovicku / Klímová, Alžběta, Vaishar, Antonín -- In: Severní Morava -- s. 29-42
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Povolení k vyhledávání a průzkumu ložisek vyhrazených nerostů v České republice platná k 30.červnu 1994 -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 10 (1994), s. 401-403
Zdroj: ČGS (UNM)
Povolování speleologických výzkumů v CHKO Moravský kras / Balák, Ivan -- In: Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech : IX. ročník mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí, Moravský kras 24.-26.9.2001 : sborník referátů -- s. 53-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Povondra osmdesát?? / Černý, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 6 (2004), s. 495-496
Zdroj: ČGS (UNM)
Povondrait - železitý turmalín z Bolívie / Žáček, Vladimír, Žáček, Vladimír, 1962- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 6 (2004), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV) -- ČGS (UNM)
Povondraite - ferric tourmaline from Bolivia
The povondraite occurrence in Alto Chapare, Cochabamba, Bolivia / Hyršl, Jaroslav, Petrov, A., Žáček, Vladimír -- In: Tourmaline 1997 - International Symposium on Tourmaline: abstracts -- s. 68-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Povrch / Hrádek, Mojmír -- In: Tišnovsko -- s. 9-10
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Povrchová desintegrace cementového betonu plochými vodními paprsky / Bodnárová, L., Foldyna, Josef, Hela, R., Martinec, Petr, Sitek, Libor, Ščučka, Jiří -- In: Materiály pro stavbu -- Roč. 14, č. 9 (2008), s. 38-42
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Povrchová geotermická měřění v inženýrské geologii a hornické geotechnice / Hofrichterová, Libuše -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 36, č. 1 (1990), s. 155-189
Zdroj: ČGS (UNM)
Povrchová kyslosť a katalytická aktivita montmorillonitu / Horváth, Ivan, 1937-, Žigo, Ondrej -- In: Silikáty -- Roč. 27, č. 2 (1983), s. 129-135
Zdroj: ČGS (UNM)
Povrchová těžba uhlí ve Velké Británii / Pešek, Jiří, 1936- -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 4 (1991), s. 82-85
Zdroj: ČGS (UNM)