Listování
od 

Povrchové tvary v PR Hemže - Mýtkov a v okolí / Vítek, Jan, 1946- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 54, č. 1 (1999), s. 18-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Povrchové útvary na lokalitě Čistá, Důl Jeroným po ukončení báňské činnosti / Kukutsch, Radovan, Stolárik, Martin -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 2008 -- S. 1-8
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Povrchový průzkum pozůstatků montánní činnosti v bývalém politickém okrese Čáslav : zpráva o stavu výzkumu / Starý, Jiří, Šanderová, Jolana, Tomášek, Martin -- In: Kutnohorsko : vlastivědný sborník -- ISSN 1212-6098 -- Roč. 7 (2004), s. 46-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Povstání horníků v Jáchymově v roce 1525 / Kubátová, Ludmila, 1927- -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 33 (2004), s. 81-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Povyšenije dostovernosti ocenki zapasov podzemnych vod krupnych gidrogeologičeskich struktur / Balek, Jaroslav, 1933-, Šula, Stanislav -- In: 27th International Geological Congress, Moscow 4 - 14 August 1984 : abstracts, Volume VII, sections 13 to 16 -- s. 357-358
Zdroj: ČGS (UNM)
Powder data for synthetic analogue of a mineral nickelphosphide / Drábek, Milan, Skála, Roman -- In: Powder Diffraction -- ISSN 0885-7156 -- Roč. 17, č. 4 (2002), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Powder X-ray diffraction study of synthetic PdSn / Laufek, František, Plášil, Jakub, Vymazalová, Anna -- In: Powder Diffraction -- ISSN 0885-7156 -- Roč. 21, č. 4 (2006), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Powellit z Černé vody (žulovský masív) / Čermák, František -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 27, č. 2 (1982), s. 197-200
Zdroj: ČGS (UNM)
Powellite from Černá voda quarry (Žulová massif), northern Moravia, Czechoslovakia
Powodzie wywołane gwałtownym spłynięciem jezior lodowcowych w obszarze Huarás, Cordillera Blanca, Peru
Powolne ruchy powietrza w systemach jaskiń o statycznych cechach klimatu na przykładzie Jaskini Niedźwiedziej i Jaskiń Punkevnych / Hebelka, Jiří, Łękarski, Tomasz, Pflitsch, Andreas, Piasecki, Jacek -- In: Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech : IX. ročník mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí, Moravský kras 24.-26.9.2001 : sborník referátů -- s. 98-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozďátky 1989 / Květ, Radan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 4 (1990), s. 123-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozdně-holocenní vývoj sesuvů na čele magurského příkrovu: případová studie hřbetu Hlavatá, Moravskoslezské Baskydy (Česká republika)
Pozdně kenozoická biostratigrafie Evropy: savčí zóny a fosilní nálezy ptáků
Pozdně laténské žernovy na Moravě / Čižmář, Miloš, Leichmann, Jaromír -- In: Památky archeologické -- ISSN 0031-0506 -- Roč. 98, č. 1 (2007), 19
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Pozdně orogenní extenzní kolaps moldanubické zóny v jižních Čechách
Pozdně orogenní variský magmatismus: žíly křemenného monzodioritu v blanické brázdě jižních Čech
Pozdně orogenní zlomová tektonika - významná komponenta pokračující orogeneze v předpolí a podloží příkrovové stavby orogénu a její dopad na uhlovodíkové systémy / Pícha, František, 1933- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 8 (2009), s. 3-4
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozdně pliocenní prostředí a korelace vildštejnského floristického komplexu ve střední Evropě
Pozdně proterozoické až raně paleozoické platformní sedimenty na jižní Moravě.