Listování
od 

Pozůstatky starých důlních prací na Javorském vrchu / Štěpán, Václav -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 23 -- Roč. 128 (1993), s. 50
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozůstatky středověkého dolování zlata u Hor na jihozápadní Moravě / Obšusta, Petr, 1968- -- In: Stříbrná Jihlava 2004 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 17.9.-19.9.2004 : sborník příspěvků -- ISBN 80-86382-12-5 -- s. 87-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozvánka do muzea - Německé hornické muzeum v Bochumi / Beneš, Martin, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 22, č. 2 (2014), s. 179-186
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozycja geologiczna bloku Sowiogórskiego i jego wpływ na paleogeografię paleozoiku Sudetów środkowych / Gunia, Tadeusz -- In: Geologia sudetica -- ISSN 0072-100X -- Roč. 20, 1985, č. 2 (1986), s. 83-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozycja skał magmowych z rejonu Miedzianki w porównaniu do plutonu Karkonoszy i intruzji Żeleźniaka / Machowiak, Katarzyna, Markiewicz, Karolina, Muszyński, Andrzej -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 55, č. 4 (2007), s. 296-297
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozzolanic properties of fluidized bed ashes / Hanzlíček, Tomáš, Perná, Ivana, Steinerová, Michaela, Straka, Pavel -- In: Alkali activated materials - research, production and utilization. Proceedings -- S. 271-283
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Požadavky na geologický průzkum v souvislosti s úkoly národních výborů v problematice životního prostředí / Reclík, Petr -- In: Sborník GPO -- Č. 33 (1987), s. 151-153
Zdroj: ČGS (UNM)
Požadavky na homogenitu referenčních materiálů složení hornin a nerostných surovin / Dempír, Josef -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 19, č. 3-4 (1987), s. 68-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Požadavky na inženýrskogeologický průzkum z hlediska projektanta speciálního zakládání staveb / Masopust, Jan -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 2, č. 3 (1999), s. 30-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Požadavky na kvalitu odborné publikace / Stoklasa, Jaroslav -- In: Zpravodaj Silikátového svazu -- Roč. 7, č. 4 (2001), s. 37-40
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Požadavky na těžební stavební suroviny z hlediska radonového programu / Zatočil, Jiří -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 1994, Sekce P: Podmínky využívání ložisek nerudních surovin -- s. 1-4
Zdroj: ČGS (UNM)
Požadavky na výsypkové hospodářství z hledisek následné rekultivace / Štýs, Stanislav, 1930- -- In: Hnědé uhlí -- ISSN 0322-9548 -- Č. 3 (1988), s. 19-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Požadavky na výuku mineralogie a petrografie vyplývající za závěrů XVI. sjezdu KSČ / Raclavský, Karel, Zamarský, Vítězslav, 1938- -- In: Mineralogie a petrografie, jejich úloha v geologických vědách, celospolečenský význam z hlediska závěru XVI. sjezdu KSČ -- s. 21-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Požadované hodnoty rizikových látek v půdách ČR / Němeček, Jan, Podlešáková, Eliška -- In: Mineralogie, geochemie a životní prostředí -- ISBN 80-7075-161-4 -- s. 90-92
Zdroj: ČGS (UNM)
PP spherical-wave reflection coefficients for viscoelastic media / Bucha Jr., V., Červený, V., Pšenčík, Ivan -- In: Seismic waves in complex 3-D structures. Report 23 -- S. 219-235
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
PP wave R/T coefficients at weak contrast interface between weakly anisotropic elastic media / Pšenčík, Ivan, Vavryčuk, Václav -- In: II Workshop Sobre caracterizacao e engenharia de reservatorios -- s. 70-71
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
PP-wave reflection coefficients in weakly anisotropic elastic media / Pšenčík, Ivan, Vavryčuk, Václav -- In: Geophysics -- Roč. 63, č. 6 (1998), s. 2129-2141
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Práca s doplnkovou literatúrou / Hantabálová, Ida -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 39, č. 6 (1988), s. 218-219
Zdroj: ČGS (UNM)
Práce profesora Zdeňka Pouby v posledních deseti letech (1986-1996) / Pertold, Zdeněk -- In: Sborník prací ze semináře k 75 letům profesora Zdeňka Pouby -- s. 3-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Práce s krajinou a ekologie : případ odkališť - ostrovních pustin / Kovář, Pavel -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 76, č. 4 (1997), s. 223-224
Zdroj: ČGS (UNM)