Listování
od 

Pozdnepliocenovyje chiščnyje iz Včelare 2 (jugo-vostočnaja Slovakija) / Holec, Peter, 1944-, Sabol, Martin, Wagner, Jan -- In: Paleontologičeskij žurnal -- ISSN 0031-031X -- No. 5 (2008), s. 76-87, 1 l. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozdní prográdní metamorfóza spojená s duktilním střihem na styku hornin staroměstského pásma a skupiny Branné u Nýznerova ve Slezsku / Žáček, Vladimír -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 83-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozdní zirkony ze syenitových mylonitů z lomu Plešovice, granulity Blanského lesa / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 (2009), s. 196-198
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozdno pilocenovaja žiznennaja sreda i korrelacija Vildštejnskogo florističeskogo kompleksa v srednej Jevrope
Pozdrav k 80. narodeninám akademika Jaromíra Koutka / Fusán, Oto, Samuel, Ondrej, 1931- -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 77 (1982), s. 7-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozdrav k životnému jubileu RNDr. Ota Fusána, DrSc., člena korešpondenta SAV / Samuel, Ondrej -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 95 (1992), s. 7-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozemský impaktní původ tektitů / Trnka, Milan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 2 (2008), s. 105-111
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozice bedřichovských tunelů v modelu tektonické sítě granitového masivu / Klomínský, Josef -- In: Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách : etapa 2004-2005 (multidisciplinární výzkum) -- s. 102, 153-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozice trilobitů v kambrickém ekosystému: Předběžné poznámky z oblasti Barrandienu (Česko)
Pozícia a stavba neovulkanitov v terciérnych sedimentoch severne od Prešova / Kaličiak, Michal, 1944-, Karoli, Stanislav, Molnár, Jozef, Žec, Branislav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 5 (1988), s. 435-453
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozicija Brunovistulikuma v geologičeskom strojenii Jevropy
Pozicija Ti4+ v kristalličeskoj strukture izomorfnogo rjada diopsid (CaMgSi2O6) - CaTiAl2O6
Poziomy otwornicowe karbonu dolnego w zapadlisku przedkarpackim / Tomas, Anna -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 49, č. 8 (2001), s. 676-683
Zdroj: ČGS (UNM)
Poziomy wapieni kokkolitowych w serii menilitowo-krósnienskiej - rozroznianie, korelacja i geneza / Haczewski, Grzegorz -- In: Annales Societatis geologorum Poloniae -- ISSN 0208-9068 -- Roč. 59, č. 3 (1989), s. 435-523
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozition of the Tanvald granite in the relationship to the Krkonoše-Jizerské hory and Lužické hory Plutons
Poznámka k biostratigrafii svrchní jury ve vrtu Němčičky-6 / Holzknecht, Milan -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 2 (1986), s. 151-162
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámka k názvosloví hydrotermálních karbonátů příbramského uranového ložiska / Cílek, Václav, jr. -- In: Studie z dějin hornictví 3 -- s. 191-196
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámka k okrajovému výskytu spodního bádenu v sz. části karpatské předhlubně / Čtyroká, Jiřina, 1939- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 38-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámka k potřebám rozvoje mineralogie a typů mineralogických prací / Píša, Miroslav -- In: Mineralogie a petrografie, jejich úloha v geologických vědách, celospolečenský význam z hlediska závěru XVI. sjezdu KSČ -- s. 77
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámka k přepočtům raně novověkých kovnatostí stříbrných rud v Kutné Hoře / Helánová, Valerie, Holub, Milan -- In: Kutnohorsko : vlastivědný sborník -- ISSN 1212-6098 -- Č. 15 (2012), s. 1-6
Zdroj: ČGS (UNM)