Listování
od 

Poznámka k biostratigrafii svrchní jury ve vrtu Němčičky-6 / Holzknecht, Milan -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 2 (1986), s. 151-162
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámka k názvosloví hydrotermálních karbonátů příbramského uranového ložiska / Cílek, Václav, jr. -- In: Studie z dějin hornictví 3 -- s. 191-196
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámka k okrajovému výskytu spodního bádenu v sz. části karpatské předhlubně / Čtyroká, Jiřina, 1939- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 38-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámka k potřebám rozvoje mineralogie a typů mineralogických prací / Píša, Miroslav -- In: Mineralogie a petrografie, jejich úloha v geologických vědách, celospolečenský význam z hlediska závěru XVI. sjezdu KSČ -- s. 77
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámka k přepočtům raně novověkých kovnatostí stříbrných rud v Kutné Hoře / Helánová, Valerie, Holub, Milan -- In: Kutnohorsko : vlastivědný sborník -- ISSN 1212-6098 -- Č. 15 (2012), s. 1-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámka paleontologa k článku Z. Dolníčka et al.: "Izotopicky anomální vápenec z Hrabůvky a jeho srovnání s podobnými výskyty na Moravě" / Brzobohatý, Rostislav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9 (2002), s. 50
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky k biostratigrafickému využití mikrofosilií ve svrchní juře a křídě na Moravě / Houša, Václav, Řehánek, Jan -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 32, č. 2 (1987), s. 123-131, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky k biostratigrafii a ekostratigrafii rodu Cheirurus Beyrich, 1845 ze siluru Pražské pánve (Čechy)
Poznámky k biostratigrafii jineckého souvrství (střední kambrium) v skryjsko-týřovickém regionu (Barrandien, Čechy) / Vokáč, Václav -- In: Palaeontologia Bohemiae -- ISSN 1211-8672 -- Roč. 8 (2002), s. 117-118
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky k charakteru a vývoji jeskyní v Rychlebských horách / Altová, Viola -- In: Geomorfologické výzkumy v roce 2006 -- ISBN 80-244-1542-9 -- s. 7-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky k charakteru a vývoji jeskyní v Rychlebských horách / Altová, Viola -- In: Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006) -- ISBN 80-244-1320-5 -- s. 6
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky k charakteru a vzniku Jaskyňe Mŕtvych Netopierov (Nízké Tatry) / Bruthans, Jiří (2004) -- In: Výskum, vyuzívanie a ochrana jaskýň -- ISBN 80-8064-201-X
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Poznámky k chemickému a mineralogickému složení dýmařských strusek z Blanenska / Bartuška, Miloslav, Pleiner, Radomír -- In: Studie archeologického ústavu ČSAV -- ISSN 0139-5289 -- Roč. 13, č. 1 (1986), s. 98-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky k chemickému složení minerálů cordieritové řady z lokalit Dolní a Horní Bory (západní Morava) / Fediuk, František, 1929- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 95-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky k chemismu granitů melechovského masívu (23-12 Ledeč n. Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod) / Matějka, Dobroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 116
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky k existenci větráním obohacených zón stříbronosných rud v Brodském a Jihlavském rudním revíru / Holub, Milan -- In: Stříbrná Jihlava 2007 : studie k dějinám hornictví a důlních prací -- ISBN 978-80-903588-4-3 -- s. 206-215
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky k fyzice vzniku vltavínů / Kalenda, Pavel, Pacina, Petr -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 31 (1997), s. 45-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky k histórii Baníckej fakulty VŠT Košice od jej vzniku po dnešok / Timčák, Gejza M. -- In: Zborník Slovenského banského múzea -- Č. 12 (1985), s. 285-296
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky k historii zájmu o české prvohorní hlavonožce a jejich studium v předbarrandovské éře / Turek, Vojtěch -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 163, č. 1-4 (1994), s. 17-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky k hluboké geologické stavbě Vogtlandu z hlediska šíření seismických vln / Babuška, Vladislav, 1937- -- In: Počítačové spracovanie údajov československej seizmickej siete -- s. 35-38
Zdroj: ČGS (UNM)