Listování
od 

Poznámky k fyzice vzniku vltavínů / Kalenda, Pavel, Pacina, Petr -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 31 (1997), s. 45-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky k histórii Baníckej fakulty VŠT Košice od jej vzniku po dnešok / Timčák, Gejza M. -- In: Zborník Slovenského banského múzea -- Č. 12 (1985), s. 285-296
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky k historii zájmu o české prvohorní hlavonožce a jejich studium v předbarrandovské éře / Turek, Vojtěch -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 163, č. 1-4 (1994), s. 17-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky k hluboké geologické stavbě Vogtlandu z hlediska šíření seismických vln / Babuška, Vladislav, 1937- -- In: Počítačové spracovanie údajov československej seizmickej siete -- s. 35-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky k hranici vinického a zahořanského souvrství (ordovik pražské pánve) na odkryvech mezi Černošicemi a Karlíkem (12-41 Beroun) / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 64-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky k hranici vinického a zahořanského souvrství (ordovik pražské pánve) na odkryvech mezi Černošicemi a Karlíkem / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 1998, - (1999), s. 64-65
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Poznámky k hranici zahořanského a bohdaleckého souvrství (Ordovik pražské pánve) na odkrytech mezi Černošicemi a Karlíkem (12-41 Beroun) / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 62-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky k hranici zahořanského a bohdaleckého souvrství (ordovik pražské pánve) na odkryvech mezi Černošicemi a Karlíkem / Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 1998, - (1999), s. 62-63
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Poznámky k lichidnímu trilobitu Dicranogmus Simplex (Barrande, 1846) ze siluru Čech
Poznámky k metodice geochemicko-ekologického mapování / Mrňa, František -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 3 (1993), s. 76-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky k mikrofaciálnemu vývoju albu v Belušských Slatinách (manínská jednotka) / Boorová, Daniela -- In: Biostratigrafické a sedimentologické studie v mezozoiku Českého masívu a Západních Karpat. 1 -- s. 169-182
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky k monitorování seismického efektu trhacích prací na Chomutovsku / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů -- s. 235-240
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Poznámky k morfologii a stratigrafii modřické sprašové série (24-34 Ivančice) / Karásek, Jaromír, Seitl, Luděk -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 7-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky k morfologii čelistních zubů vybraných rodů xenacanthidních žraloků / Zajíc, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 86-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky k morfologii širšího okolí Koněprus (Český kras, Česká republika) / Bosák, Pavel -- In: Český kras 23 -- ISBN 80-902098-1-5 -- s. 19-32
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Poznámky k morfologii širšího okolí Koněprus (Český kras, Česká republika) / Bosák, Pavel, 1951- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 23 (1997), s. 19-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky k možné poloze hranice mezi spodním a středním turonem ve dvou vrtech na Mělnicku (13-11 Benátky n.Jizerou) / Sviták, Ctirad -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 140-142
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky k možnosti využití mapy tepelného toku při lokalizaci významných poruchových linií / Čermák, Vladimír, 1937- -- In: Studia geographica -- ISSN 0587-1247 -- Č. 87 (1984), s. 71-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky k nalezištím a genezi moravských silicifikovaných dřev / Karásek, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 3 (1997), s. 186-188
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky k návrhu nového horního zákona / Paděra, Zdeněk -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 4 (1996), s. 113-116
Zdroj: ČGS (UNM)