Listování
od 

Poznámky k možné poloze hranice mezi spodním a středním turonem ve dvou vrtech na Mělnicku (13-11 Benátky n.Jizerou) / Sviták, Ctirad -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 140-142
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky k možnosti využití mapy tepelného toku při lokalizaci významných poruchových linií / Čermák, Vladimír, 1937- -- In: Studia geographica -- ISSN 0587-1247 -- Č. 87 (1984), s. 71-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky k nalezištím a genezi moravských silicifikovaných dřev / Karásek, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 3 (1997), s. 186-188
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky k návrhu nového horního zákona / Paděra, Zdeněk -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 4 (1996), s. 113-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky k některým vzácně se vyskytujícím barremsko-aptským ancylocerátům ze slezské jednotky (vnější Západní Karpaty, Česká republika)
Poznámky k nerostnému složení camptonitu z Mariánského Údolí u Olomouce (25-11 Hlubočky) / Vydra, Václav, Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5 (1998), s. 73-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky k nomenklatúre a klasifikácii pyroklastických a úlomkovitých uloženín / Hovorka, Dušan, 1933-, Kamenický, Jakub -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 14, č. 2 (1982), s. 155-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky k novému návrhu chemickej klasifikácie vulkanických hornín komisie IUGS pre petrografickú systematiku / Hovorka, Dušan, 1933- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 3 (1986), s. 283-287
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky k novým odkryvům postbadenských štěrkopísků v Brně a okolí / Karásek, Jaromír, Valoch, Karel -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní) -- ISSN 0521-2359 -- Roč. 80, č. 1/2 (1995), s. 57-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky k obsahům rudních a organických složek v rudnickém obzoru podkrkonošské permokarbonské pánve / Procházka, Josef -- In: Výběr prací 13 -- s. 51-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky k paleobiologii juvenilních scyphocrinitidů a marhoumacrinidů (Crinoidea, Camerata) z českého nejvyššího siluru a nejnižšího devonu
Poznámky k paleoekologii mlžů ordoviku pražské pánve / Kříž, Jiří, 1943- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 168-172
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky k pískovcovému pseudokrasu Máchova kraje / Mikuláš, Radek -- In: Speleo 25 -- ISBN 80-85304-58-9 -- s. 25-35
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Poznámky k počátkům osídlení humpoleckého zlatorudného pásu / Hejhal, Petr, 1975- -- In: Stříbrná Jihlava 2007 : studie k dějinám hornictví a důlních prací -- ISBN 978-80-903588-4-3 -- s. 56-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky k postavení mineralogie a petrografie v komplexu geologických věd : [diskusní příspěvek] / Zoubek, Vladimír, 1903-1995 -- In: Mineralogie a petrografie, jejich úloha v geologických vědách, celospolečenský význam z hlediska závěru XVI. sjezdu KSČ -- s. 69-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky k posuzování vlivů na životní prostředí při těžbě nerostů a jeho využití pro úvahy pro sanaci dotčených pozemků / Souček, Vladimír -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce R - Revitalizace krajiny po těžební činnosti -- nestr.
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky k práci F.C. Shawa: Trilobites of the Králův Dvůr Formation (Ordovician) of the Prague Basin, Czech Republic
Poznámky k prítomnosti "Germánskeho triasu" v Mecseku a k vzťahu germánskeho a karpatského keupru
Poznámky k problematice dolování železných rud u Citonic, Plavče a Přímětic na Znojemsku / Šmerda, Jaroslav -- In: Stříbrná Jihlava 1998 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 19.9.-20.9. 1998 : sborník příspěvků -- s. 34-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky k problému stáří horninových komplexů východní části krkonošsko-jizerského krystalinika / Domečka, Karel, Opletal, Mojmír -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy -- ISSN 1212-1134 -- Č. 303 (2012), s. 49-58
Zdroj: ČGS (UNM)