Listování
od 

Poznámky ke geologickým bádáním F.A. Reusse na Českolipsku / Adamovič, Jiří, Kühn, P. -- In: Reussové z Bíliny. Památce velkých přírodovědců -- ISBN 80-85321-30-0 -- s. 123-132
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Poznámky ke geologii a stratigrafii mírovského paleozoika
Poznámky ke geotektonické analýze oblasti Mohelna na Moravě / Dudek, Arnošt, 1928-, Květ, Radan -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní) -- ISSN 0521-2359 -- Roč. 78, č. 1-2 (1993), s. 21-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky ke koncepcím strukturního plánu jižní části brněnského masivu : 24-34 Ivančice / Karásek, Jaromír, 1942- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 11 (2004), s. 75-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky ke stratigrafii a paleogeografii eggenburgu v jižní části karpatské předhlubně na Moravě / Brzobohatý, Rostislav, 1938- -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 27, č. 4 (1982), s. 353-363
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky ke stratigrafii severovýchodní části ostrovní zóny středočeského plutonu / Kachlík, Václav -- In: Prognózy scheelitu (Au) -- s. 53-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky ke svrchnímu karpatu-spodní badenu v alpsko-karpatské předhlubni / Cicha, Ivan, 1932- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky ke vzniku akumulací štramberských vápenců / Eliáš, Mojmír, 1932- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 58, č. 4 (1983), s. 235-239
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky ke vzniku některých prvků mikroreliéfu pískovcových skal / Mikuláš, Radek -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 56, č. 1 (2001), s. 19-21
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Poznámky ke vzniku některých prvků mikroreliéfu pískovcových skal / Mikuláš, Radek, 1964- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 56, č. 1 (2001), s. 19-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky ke vztahu variací atmogeochemického pole a heliogeofyzikálních jevů / Gruntorád, J., Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Abstrakty referátů -- s. 7
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Poznámky ke vztahu variací atmogeochemického pole a heliogeofyzikálních jevů / Gruntorád, J., Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Sborník referátů ze semináře -- s. 59-62
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Poznámky ku geológii Považského Inovca z pohľadu geofyzikálneho výskumu / Janoštík, Milan, Leško, Bartolomej, 1918-2000, Putiš, Marián, Šutora, Augustín -- In: Geofyzikální zpravodaj -- Č. 3 (1987), s. 5-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznámky ku koňackej mikrobiostratigrafii tetydnej a boreálnej oblasti
Poznámky o mozcích středně miocenních ptáků (Aves) z Hahnenbergu
Poznámky o paleoekologii agnostidních trilobitů
Poznámky o výsledkoch mineralógie a petrografie na Geologickom ústave D. Štúra / Beňka, Jozef -- In: Mineralogie a petrografie, jejich úloha v geologických vědách, celospolečenský význam z hlediska závěru XVI. sjezdu KSČ -- s. 75-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky a zkušenosti s omezováním prašnosti povrchu odklalištních skládek a popílkových složišť / Malý, Vladimír, Podhajský, Miroslav F. -- In: Hnědé uhlí -- ISSN 0322-9548 -- Č. 2 (1986), s. 10-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky geofyzikálního průzkumu mezi Luční a Studniční horou v Krkonoších : 03-42 Žacléř / Dohnal, Jiří, Dvořák, Igor Jan, Jáně, Zdeněk, Vilhelm, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 120-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky geofyzikálního průzkumu mezi Luční a Studniční horou v Krkonoších / Dohnal, Jiří, Dvořák, Igor, Jáně, Zdeněk, Vilhelm, Jan (2005) -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISBN 80-7075-645-4
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF