Listování
od 

Poznatky geofyzikálního průzkumu mezi Luční a Studniční horou v Krkonoších : 03-42 Žacléř / Dohnal, Jiří, Dvořák, Igor Jan, Jáně, Zdeněk, Vilhelm, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 120-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky geofyzikálního průzkumu mezi Luční a Studniční horou v Krkonoších / Dohnal, Jiří, Dvořák, Igor, Jáně, Zdeněk, Vilhelm, Jan (2005) -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISBN 80-7075-645-4
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Poznatky komplexního geofyzikálního měření v prostoru historické šachty Geister u Jáchymova / Dohnal, Jiří, Goliáš, Viktor, Jáně, Zdeněk, Pittauerová, Daniela -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 10 (2003), s. 25-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky komplexního geofyzikálního měření v prostoru historické šachty Geister u Jáchymova / Dohnal, Jiří, Goliáš, Viktor, Jáně, Zdeněk, Pittauerová, Daniela -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 51, č. 10 (2003), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Poznatky o detritu z průzkumu v těžní jámě Bedřich / Pišta, Jan -- In: Sborník přednášek II. hydrogeologické konference -- s. 159-165
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky o fosílnej flóre z hnedouhoľnej Handlovsko-Nováckej panvy z vrtu VT-D-5
Poznatky o geotechnickém charakteru hornin štolových úseků brněnského oblastního vodovodu v úseku Vír-Štěpanovice / Šamalíková, Milena -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 10 (1992), s. 300-304
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky o matematické geologii v USA a v Kanadě / Němec, Václav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 4 (1987), s. 113-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky o paleobiologii a tafonomii illaenidních trilobitů (ordovik, Barrandien, Česká republika)
Poznatky o provozně-technoiogickém využití TGVL (technologicko-geologická vrtná laboratoř) na vrtu Potštát-1 / Zubek, Miroslav -- In: Sborník prací UNIGEO Ostrava -- ISSN 0839-7834 -- Roč. 34 (1988), s. 53-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky o uhelném průmyslu některých evropských zemí / Spurný, Libor -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 3 (1992), s. 90-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky o změnách uhelné hmoty a jejího prostorového rozložení ve hnědouhelné sloji v důsledku hlubinné těžby / Bláhová, Oldřiška, Nováček, Jiří, Rucký, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 6 (2000), s. 19-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky o změnách uhelných slojí v zóně zvětrávání produktivního karbonu čs. části hornoslezské pánve (OKR) / Krausová, Jarmila -- In: 1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa -- s. 32-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky o zpracování geofyzikálních a geochemických dat ve Velké Británii / Bezvoda, Václav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 3 (1982), s. 82-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky průzkumu na přírodní uhlovodíky v západní části Hostýnských vrchů / Čuřík, Josef, Zádrapa, Miroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 3 (1982), s. 68-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky předsedy NGK ČSSR / Kumpera, Otakar, 1932-1996 -- In: Poznatky čs. účastníků 28. mezinárodního geologického kongresu (MGK) -- s. 71-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky výzkumu organických sedimentů při geologickém mapování v CHKO Žďárské vrchy
Poznatky výzkumu organických sedimentů při geologickém mapování v CHKO Žďárské vrchy / Břízová, Eva -- In: Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006) -- ISBN 80-244-1320-5 -- s. 9
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky výzkumu organických sedimentů při geologickém mapování v CHKO Žďárské vrchy (Results of the organic sediments research in the Protected Lansdscape Area Žďárské vrchy) / Břízová, Eva -- In: Geomorfologický sborník 5. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 -- ISBN 80-244-1320-5 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Poznatky z 2. evropského sympozia o penetračních zkouškách v Amsterodamu (květen 1982) / Drozd, Karel -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 4 (1983), s. 448
Zdroj: ČGS (UNM)