Listování
od 

Poznatky z měření půdního metanu v ostravské dílčí pánvi / Chovanec, Josef, Urban, Petr -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part II -- ISBN 80-248-0492-1 -- s. 671-676
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky z novodobé hornické činnosti ve zlatohorském rudním revíru / Grygárek, Jiří, 1934-, Kotris, Jan, Pánek, Pavel, 1945-, Rambousek, Petr -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 11 (2004), s. 3-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky z novodobé hornické činnosti ve zlatorském rudním revíru / Grygárek, Jiří, Rambousek, Petr -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2004, č. 11 (2004), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Poznatky z overovania tesnosti vane plavebných komôr stupňa Gabčíkovo / Klaučo, Stanislav, Plch, Jaromír, Varga, Ladislav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 2 (1987), s. 33-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky z ověřování geofyzikálních a geochemických anomálií v severní části vrbenské skupiny / Skácel, Jaroslav, 1928- -- In: Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33 -- s. 73-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky z prieskumu a overovania optimálneho využitia podzemnej vody flyšových oblastí na Východnom Slovensku / Bajo, Igor, Cibuľka, Ľudovít -- In: Optimalizácia využitia puklinových a puklinovo-krasových vôd -- s. 79-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky z prospekce rud ve středním Švédsku / Abraham, Miloš, Veselý, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 11 (1990), s. 338-340
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky z razenia tunelovacím strojom RS 37-40 a komínovacou súpravou v závodě ŽB Rudňany / Fábry, Ondrej -- In: Rudy -- Roč. 38, č. 9-10 (1990), s. 269-275
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky z realizácie a štúdií zakladania na málo únosných náplavoch riek na Slovensku / Peter, Pavol -- In: Inženýrské stavby -- Roč. 32, č. 4 (1984), s. 213-221
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky z revizí zajištění starých důlních děl / Poňavič, Michal, Rambousek, Petr, Šír, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Poznatky z revizního průzkumu ložiska Horní Benešov / Urbánek, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 7 (1988), s. 193-198
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky z riešenia havarijného znečistenia podzemných vod a horninového prostredia / Solymosiová, Edita -- In: Životní prostředí pro XXI.století. 2. mezinárodní seminář -- s. 22-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky z řešení projektu VaV ČBÚ č. 23/2003: "Využití důlní degazace pro předcházení neřízených výstupů metanu na povrch po likvidaci dolu" / Mitka, Pavel, Němec, Petr, Petr, Břetislav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 3 (2007), s. 11-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky z technologického spracovania drahokových surovín z Kremnice / Maťo, Ľuboslav -- In: Využitie kovonosných surovín -- ISBN 80-230-0000-4 -- s. 221-229
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky z těžby uranového ložiska Rožná / Hájek, Antonín, 1944-, Kříž, Petr, Michálek, Bedřich -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 10 (2004), s. 3-10, 1.s. obálky
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky z vibračních měření na objektu železničního tělesa. / Bárta, Jaroslav, Skopec, Jiří, Vilhelm, Jan -- In: Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 4, č. 2 (2004), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Poznatky z výchovy banských inžinierov na technickej univerzite v Západnom Berlíne. / Szuttor, Teodor -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 8 (1989), s. 234-237
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky z využívání technologie nadstropového dobývání pomocí výztuže MHW 320-20/30 v kladenském revíru / Kosina, Michal -- In: Uhlí -- Roč. 36, č. 4 (1988), s. 174-177
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky z výzkumu plynonosnosti frenštátských uhelných polí (Beskydská oblast čs. části Hornoslezské černouhelné pánve) / Strakoš, Zdeněk -- In: Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách -- s. 101-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky ze studijních pobytů ve Velké Británii / Jedlička, Jaromír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 6 (1991), s. 181-182
Zdroj: ČGS (UNM)