Listování
od 

Poznatky z prospekce rud ve středním Švédsku / Abraham, Miloš, Veselý, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 11 (1990), s. 338-340
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky z razenia tunelovacím strojom RS 37-40 a komínovacou súpravou v závodě ŽB Rudňany / Fábry, Ondrej -- In: Rudy -- Roč. 38, č. 9-10 (1990), s. 269-275
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky z realizácie a štúdií zakladania na málo únosných náplavoch riek na Slovensku / Peter, Pavol -- In: Inženýrské stavby -- Roč. 32, č. 4 (1984), s. 213-221
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky z revizí zajištění starých důlních děl / Poňavič, Michal, Rambousek, Petr, Šír, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Poznatky z revizního průzkumu ložiska Horní Benešov / Urbánek, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 7 (1988), s. 193-198
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky z riešenia havarijného znečistenia podzemných vod a horninového prostredia / Solymosiová, Edita -- In: Životní prostředí pro XXI.století. 2. mezinárodní seminář -- s. 22-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky z řešení projektu VaV ČBÚ č. 23/2003: "Využití důlní degazace pro předcházení neřízených výstupů metanu na povrch po likvidaci dolu" / Mitka, Pavel, Němec, Petr, Petr, Břetislav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 3 (2007), s. 11-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky z technologického spracovania drahokových surovín z Kremnice / Maťo, Ľuboslav -- In: Využitie kovonosných surovín -- ISBN 80-230-0000-4 -- s. 221-229
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky z těžby uranového ložiska Rožná / Hájek, Antonín, 1944-, Kříž, Petr, Michálek, Bedřich -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 10 (2004), s. 3-10, 1.s. obálky
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky z vibračních měření na objektu železničního tělesa. / Bárta, Jaroslav, Skopec, Jiří, Vilhelm, Jan -- In: Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 4, č. 2 (2004), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Poznatky z výchovy banských inžinierov na technickej univerzite v Západnom Berlíne. / Szuttor, Teodor -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 8 (1989), s. 234-237
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky z využívání technologie nadstropového dobývání pomocí výztuže MHW 320-20/30 v kladenském revíru / Kosina, Michal -- In: Uhlí -- Roč. 36, č. 4 (1988), s. 174-177
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky z výzkumu plynonosnosti frenštátských uhelných polí (Beskydská oblast čs. části Hornoslezské černouhelné pánve) / Strakoš, Zdeněk -- In: Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách -- s. 101-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky ze studijních pobytů ve Velké Británii / Jedlička, Jaromír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 6 (1991), s. 181-182
Zdroj: ČGS (UNM)
Poznatky ze zkušebního provozu seismické stanice Raduň u Opavy / Boráňová, Petra, Dombková, Anna, Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Procházková, Zuzana -- In: Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost. 2 -- s. 161-165
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Poznáváme holubinky XII. Holubinka parková - Russula exalbicans (Pers.) Melzer et Zvára / Borovička, Jan -- In: Mykologický sborník -- Roč. 84, č. 4 (2007), s. 116-118
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Poznáváme holubinky XV. Holubinka odbarvená - Russula decolorans / Borovička, Jan -- In: Mykologický sborník -- Roč. 86, č. 4 (2009), s. 101-104
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Późnowaryscyjskie przemagnesowanie węglanów dewońskich w strefie ślasko-morawskiej / Bábek, Ondřej, 1969-, Grabowski, Jacek, Nawrocki, Jerzy, Tomek, Čestmír -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 50, č. 12 (2002), s. 1202-1203
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozor na kyselinu šťavelovou / Němec, Stanislav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 5 (2004), s. 412-413
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozor na trojúhelníkové diagramy / Machek, Pavel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 6 (1990), s. 172-174
Zdroj: ČGS (UNM)