Listování
od 

Poznatky ze zkušebního provozu seismické stanice Raduň u Opavy / Boráňová, Petra, Dombková, Anna, Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Procházková, Zuzana -- In: Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost. 2 -- s. 161-165
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Poznáváme holubinky XII. Holubinka parková - Russula exalbicans (Pers.) Melzer et Zvára / Borovička, Jan -- In: Mykologický sborník -- Roč. 84, č. 4 (2007), s. 116-118
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Poznáváme holubinky XV. Holubinka odbarvená - Russula decolorans / Borovička, Jan -- In: Mykologický sborník -- Roč. 86, č. 4 (2009), s. 101-104
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Późnowaryscyjskie przemagnesowanie węglanów dewońskich w strefie ślasko-morawskiej / Bábek, Ondřej, 1969-, Grabowski, Jacek, Nawrocki, Jerzy, Tomek, Čestmír -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 50, č. 12 (2002), s. 1202-1203
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozor na kyselinu šťavelovou / Němec, Stanislav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 5 (2004), s. 412-413
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozor na trojúhelníkové diagramy / Machek, Pavel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 6 (1990), s. 172-174
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozorování podzemních vod / Novák, Václav, 1945- -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 40, č. 5 (1988-89), s. 176-179
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozoruhodné akcesórie v gemerických granitoch / Jakabská, Katarína, Rozložník, Ladislav -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 79-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozoruhodné geologické lokality Pardubicka / Vítek, Jan, 1946- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 10 (1986), s. 294-295, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozoruhodné konkrece z miocenního moře / Čtyroký, Pavel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 4 (1992), s. 115-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozoruhodné nálezy stroncianitu, ropy a asfaltu / Chmiel, Edward -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 10, č. 5 (2002), s. 342-344
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozoruhodné proměny lipnické žuly / Laštovička, Zdeněk, 1940- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 6 (2007), s. 517-522
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozoruhodné skalní výchozy na Plzeňsku / Vítek, Jan, 1946- -- In: Minerální suroviny -- ISSN 1212-7248 -- Č. 2 (2014), s. 6-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozoruhodné společenstvo klastických sedimentů v nadloží slojonosného miocénu bývalého lomu Kristina u Hrádku nad Nisou (Česká republika) (03-12 Hrádek nad Nisou) / Konzalová, Magda -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 88-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozoruhodné společenstvo klastických sedimentů v nadloží slojonosného miocénu bývalého lomu Kristina u Hrádku nad Nisou (Česká republika) / Konzalová, Magda -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1998), s. 88-90
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pozoruhodné tvary reliéfu Západních Tater / Vítek, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 8-9 (1987), s. 268, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozoruhodné výchozy hornin v Jestřebích horách / Vítek, Jan, 1946- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 2 (2005), s. 1, 25-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozoruhodný kras vitošovského vápencového ložiska - možnosti jeho ochrany, charakteristika, klasifikace, dokumentace a záchranné sběry v souběhu s těžební činností v etážovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o. / Morávek, Rostislav -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 53, č. 5 (1998), s. 138-142
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozoruhodný nález zkamenělého dřeva na lokalitě Očihov / Řehoř, Michal, Řehoř, Vladimír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 3 (2005), s. 178-180
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozoruhodný nález zkamenělého dřeva na lokalitě Vršany / Halíř, Josef, Pletichová, Míla, Řehoř, Michal -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 5 (2003), s. 365-366
Zdroj: ČGS (UNM)