Listování
od 

Pozoruhodné akcesórie v gemerických granitoch / Jakabská, Katarína, Rozložník, Ladislav -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 79-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozoruhodné geologické lokality Pardubicka / Vítek, Jan, 1946- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 10 (1986), s. 294-295, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozoruhodné konkrece z miocenního moře / Čtyroký, Pavel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 4 (1992), s. 115-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozoruhodné nálezy stroncianitu, ropy a asfaltu / Chmiel, Edward -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 10, č. 5 (2002), s. 342-344
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozoruhodné proměny lipnické žuly / Laštovička, Zdeněk, 1940- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 6 (2007), s. 517-522
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozoruhodné skalní výchozy na Plzeňsku / Vítek, Jan, 1946- -- In: Minerální suroviny -- ISSN 1212-7248 -- Č. 2 (2014), s. 6-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozoruhodné společenstvo klastických sedimentů v nadloží slojonosného miocénu bývalého lomu Kristina u Hrádku nad Nisou (Česká republika) (03-12 Hrádek nad Nisou) / Konzalová, Magda -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 88-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozoruhodné společenstvo klastických sedimentů v nadloží slojonosného miocénu bývalého lomu Kristina u Hrádku nad Nisou (Česká republika) / Konzalová, Magda -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1998), s. 88-90
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pozoruhodné tvary reliéfu Západních Tater / Vítek, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 8-9 (1987), s. 268, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozoruhodné výchozy hornin v Jestřebích horách / Vítek, Jan, 1946- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 2 (2005), s. 1, 25-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozoruhodný kras vitošovského vápencového ložiska - možnosti jeho ochrany, charakteristika, klasifikace, dokumentace a záchranné sběry v souběhu s těžební činností v etážovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o. / Morávek, Rostislav -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 53, č. 5 (1998), s. 138-142
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozoruhodný nález zkamenělého dřeva na lokalitě Očihov / Řehoř, Michal, Řehoř, Vladimír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 3 (2005), s. 178-180
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozoruhodný nález zkamenělého dřeva na lokalitě Vršany / Halíř, Josef, Pletichová, Míla, Řehoř, Michal -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 5 (2003), s. 365-366
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozoruhodný objev krystalové jeskyně v příbramských dolech / Tuček, Karel, 1906-1990 -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 4 (2003), s. 296
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozůstatky fauny v archeologických výkopech a jejich výpověď. Část 1 - Základní údaje a měkkýši / Ložek, Vojen -- In: Archeologické rozhledy -- ISSN 0323-1267 -- Roč. 50, č. 2 (1998), s. 436-448
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pozůstatky hlubinného dobývání nerostných surovin v oblasti železniční trati Rokycany - Plzeň / Olišar, Petr -- In: Acta rerum naturalium -- ISSN 1801-5972 -- Č. 12 (2012), s. 229-236
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozůstatky po dobývání železných rud v křídových pískovcích Dokeské a Ralské pahorkatiny (návrh na zařazení do registru chráněných geologických objektů) / Mikuláš, Radek -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 37, 4/1992 (1993), s. 349-352
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pozůstatky po dobývání železných rud v křídových pískovcích Dokeské a Ralské pahorkatiny (návrh na zařazení do registru chráněných geologických objektů) / Mikuláš, Radek -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 37, č. 4 (1992), s. 349-352
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozůstatky po hlubinném dobývání vápence u Rovenska pod Troskami / Mikuláš, Radek -- In: Od Ještěda k Troskám -- s. 30-34
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pozůstatky po železorudném dole na Schächtensteinu u Hamru na Českolipsku / Kühn, Petr -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 28 -- ISSN 0139-7931 -- Roč. 162 (1999), s. 24-31
Zdroj: ČGS (UNM)