Listování
od 

Pozoruhodné výchozy hornin v Jestřebích horách / Vítek, Jan, 1946- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 2 (2005), s. 1, 25-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozoruhodný kras vitošovského vápencového ložiska - možnosti jeho ochrany, charakteristika, klasifikace, dokumentace a záchranné sběry v souběhu s těžební činností v etážovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o. / Morávek, Rostislav -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 53, č. 5 (1998), s. 138-142
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozoruhodný nález zkamenělého dřeva na lokalitě Očihov / Řehoř, Michal, Řehoř, Vladimír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 3 (2005), s. 178-180
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozoruhodný nález zkamenělého dřeva na lokalitě Vršany / Halíř, Josef, Pletichová, Míla, Řehoř, Michal -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 5 (2003), s. 365-366
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozoruhodný objev krystalové jeskyně v příbramských dolech / Tuček, Karel, 1906-1990 -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 4 (2003), s. 296
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozůstatky fauny v archeologických výkopech a jejich výpověď. Část 1 - Základní údaje a měkkýši / Ložek, Vojen -- In: Archeologické rozhledy -- ISSN 0323-1267 -- Roč. 50, č. 2 (1998), s. 436-448
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pozůstatky hlubinného dobývání nerostných surovin v oblasti železniční trati Rokycany - Plzeň / Olišar, Petr -- In: Acta rerum naturalium -- ISSN 1801-5972 -- Č. 12 (2012), s. 229-236
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozůstatky po dobývání železných rud v křídových pískovcích Dokeské a Ralské pahorkatiny (návrh na zařazení do registru chráněných geologických objektů) / Mikuláš, Radek -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 37, 4/1992 (1993), s. 349-352
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pozůstatky po dobývání železných rud v křídových pískovcích Dokeské a Ralské pahorkatiny (návrh na zařazení do registru chráněných geologických objektů) / Mikuláš, Radek -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 37, č. 4 (1992), s. 349-352
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozůstatky po hlubinném dobývání vápence u Rovenska pod Troskami / Mikuláš, Radek -- In: Od Ještěda k Troskám -- s. 30-34
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pozůstatky po železorudném dole na Schächtensteinu u Hamru na Českolipsku / Kühn, Petr -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 28 -- ISSN 0139-7931 -- Roč. 162 (1999), s. 24-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozůstatky staré těžby na jižním úbočí Hamerského Špičáku : bývalý Vojenský výcvikový prostor Ralsko / Kühn, Petr -- In: Bezděz (Vlastivěd. Sbor. Českolipska) -- Roč. 5 (1997), s. 147-164
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozůstatky starých důlních prací na Javorském vrchu / Štěpán, Václav -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 23 -- Roč. 128 (1993), s. 50
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozůstatky středověkého dolování zlata u Hor na jihozápadní Moravě / Obšusta, Petr, 1968- -- In: Stříbrná Jihlava 2004 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 17.9.-19.9.2004 : sborník příspěvků -- ISBN 80-86382-12-5 -- s. 87-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozvánka do muzea - Německé hornické muzeum v Bochumi / Beneš, Martin, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 22, č. 2 (2014), s. 179-186
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozycja geologiczna bloku Sowiogórskiego i jego wpływ na paleogeografię paleozoiku Sudetów środkowych / Gunia, Tadeusz -- In: Geologia sudetica -- ISSN 0072-100X -- Roč. 20, 1985, č. 2 (1986), s. 83-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozycja skał magmowych z rejonu Miedzianki w porównaniu do plutonu Karkonoszy i intruzji Żeleźniaka / Machowiak, Katarzyna, Markiewicz, Karolina, Muszyński, Andrzej -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 55, č. 4 (2007), s. 296-297
Zdroj: ČGS (UNM)
Pozzolanic properties of fluidized bed ashes / Hanzlíček, Tomáš, Perná, Ivana, Steinerová, Michaela, Straka, Pavel -- In: Alkali activated materials - research, production and utilization. Proceedings -- S. 271-283
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Požadavky na geologický průzkum v souvislosti s úkoly národních výborů v problematice životního prostředí / Reclík, Petr -- In: Sborník GPO -- Č. 33 (1987), s. 151-153
Zdroj: ČGS (UNM)
Požadavky na homogenitu referenčních materiálů složení hornin a nerostných surovin / Dempír, Josef -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 19, č. 3-4 (1987), s. 68-91
Zdroj: ČGS (UNM)