Listování
od 

Príspevok k vekovým reláciam kryštalických bridlíc lubietovského kryštalinika / Gračeva, Taťjana V., Kamenický, Ladislav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 1 (1991), s. 17-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Príspevok komplexnej geologicko-geofyzikálnej analýzy k riešeniu geologickej stavby a roponádejnosti východného Slovenska / Čverčko, Jozef, Leško, Bartolomej, 1918-2000, Šutora, Augustín -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 7 (1990), s. 200-204
Zdroj: ČGS (UNM)
Príspevok ku granitovej tektonike Krivánskej Fatry / Wunder, Dušan -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 86 (1987), s. 165-171
Zdroj: ČGS (UNM)
Príspevok ku stratigrafii strednotriasových karbonátov hronika (chočský príkrov Horehronia, západné Karpaty) / Jendrejáková, Otília, Michalík, Jozef, 1946-, Papšová, Jarmila -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 4 (1981), s. 611-624, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Príspevok rudného projektu k automatizácii a robotizácii v rudnom a nerudnom baníctve a magnezitovom priemysle / Ondrej, Dušan, Pindroch, Ladislav, Schmiedbauer, František -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 8 (1988), s. 230-232
Zdroj: ČGS (UNM)
Príspevok Slovenska k rozvoju banskej čerpacej techniky / Kladivík, Eugen -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 22 -- Roč. 125 (1992), s. 121-139
Zdroj: ČGS (UNM)
Príspevpok k termodynamike rozpúšťania zložiek sirníkových komplexných rúd a kolektívnych koncentrátov / Havlík, Tomáš, Kmeťová, Dagmar -- In: Rudy -- Roč. 30, č. 5 (1982), s. 144-146
Zdroj: ČGS (UNM)
Pristine vs. contamined trends in Nb, Ta-oxide minerals of the Jihlava Pegmatite District, Czech Republic / Černý, Petr, Němec, Dušan, 1927-2001 -- In: Mineralogy and petrology -- ISSN 0930-0708 -- Vol. 55, no. 1-3 (1995), p. 117-129
Zdroj: ČGS (UNM)
Pristiograptus (Graptoloidea) from the Upper Wenlock of the Baltic countries
Pristiograptus (Graptoloidea) iz verchnevenlokskich otloženij stran Baltii / Paškevičus, J., Radzjavičus, S. -- In: Stratigrafija. Geologičeskaja korreljacija -- ISSN 0869-592X -- Vyp. 13, no. 2 (2005), s. 47-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Prístup k matematickému modelovaniu horninového masívu pre potreby modelovania trhacích prác / Rybár, Pavol, 1950- -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Matematické metody v geologii -- s. 336-341
Zdroj: ČGS (UNM)
Privatisation and restructuring of the hard coal industry in the Czech Republic / Konečný, Petr, Šňupárek, Richard -- In: European Conference on Raw Building Materials and Coal: New Perspectives -- s. 133-145
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Pro pedologa je čtení slovníku skličující / Žigová, Anna -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 80, č. 9 (2001), s. 526
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pro vodu i proti vodě : smysluplná opatření v krajině / Vašků, Zdeněk, 1944- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 87, č. 5 (2008), s. 310-313
Zdroj: ČGS (UNM)
Proanuran Stages (Triadobatrachus, Czatkobatrachus / Rage, J. C., Roček, Zbyněk -- In: Amphibian Biology. 4, Palaeontology. The Evolutionary History of Amphibians. -- s. 1283-1294
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Próba identyfikacji pokladów wegla w dolnošlaskim zaglebiu weglowym na podstawie diagramow krzywych facjalnych / Nowak, Grzegorz J. -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 38, č. 12 (1990), s. 530-534
Zdroj: ČGS (UNM)
Próba interpretacji wcesnych etapów tektogenezy Sudetów w nawiaząniu do teorii diapiryzmu wgłębnego oraz koncepcji głębokich rozłamóv / Michniewicz, Marek -- In: Geologia sudetica -- ISSN 0072-100X -- Roč. 16, č. 2 (1981), s. 75-141
Zdroj: ČGS (UNM)
Próba palinspastycznej rekonstrukcji neogeńskich basenów zapadliska przedkarpatskiego
Próba zastosowania analizy zblizniaczeń plagioklazów do ustalenia genezy gnejsóv i granitoidów NW części bloku izerskiego (Sudety zachodnie) / Żaba, Jerzy -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 33, č. 10 (1985), s. 557-562
Zdroj: ČGS (UNM)
Probabilistic Earthquake Hazard Assessment for Localities in the Czech Republic / Buben, Jiří, Málek, Jiří -- In: Acta Montana. Rada A, B -- 10/102/ (1996), s. 67-84
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH