Listování
od 

Próba identyfikacji pokladów wegla w dolnošlaskim zaglebiu weglowym na podstawie diagramow krzywych facjalnych / Nowak, Grzegorz J. -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 38, č. 12 (1990), s. 530-534
Zdroj: ČGS (UNM)
Próba interpretacji wcesnych etapów tektogenezy Sudetów w nawiaząniu do teorii diapiryzmu wgłębnego oraz koncepcji głębokich rozłamóv / Michniewicz, Marek -- In: Geologia sudetica -- ISSN 0072-100X -- Roč. 16, č. 2 (1981), s. 75-141
Zdroj: ČGS (UNM)
Próba palinspastycznej rekonstrukcji neogeńskich basenów zapadliska przedkarpatskiego
Próba zastosowania analizy zblizniaczeń plagioklazów do ustalenia genezy gnejsóv i granitoidów NW części bloku izerskiego (Sudety zachodnie) / Żaba, Jerzy -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 33, č. 10 (1985), s. 557-562
Zdroj: ČGS (UNM)
Probabilistic Earthquake Hazard Assessment for Localities in the Czech Republic / Buben, Jiří, Málek, Jiří -- In: Acta Montana. Rada A, B -- 10/102/ (1996), s. 67-84
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Probabilistic earthquake hazard assessment for locality Praha / Buben, Jiří, Málek, Jiří -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 10(102) (1996), p. 67-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Probabilistic Earthquake Hazard Assessment for Southern Italy and Recent Building Codes / Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Book of Abstracts and Papers, 27 General Assembly of the European Seismological Commission, Lisbon University, Lisbon, Portugal, 10-15 September 2000 -- s. 94
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Probabilistic Earthquake Hazard Calculacions for Potenza Area (South Italy) / Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Seismicity Modelling in Seismic Hazard Mapping, Workshop Proceedings -- s. 106-107
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
A probability of life on Mars
Probable ancestral type of actinodont hinge in the Ordovician bivalve Pseudocyrtodonta Pfab, 1934 / Steinová, Marika -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 87, č. 2 (2012), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Probable anticlockwise P-T evolution in extending crust: Hlinsko region, Bohemian Massif / Guiraud, Michel, Pitra, Pavel -- In: Journal of Metamorphic Geology -- ISSN 0263-4929 -- Vol. 14, no. 1 (1996), p. 49-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Probable find of the autochthonous Paleogene in the borehole Jarošov-1 / Eliáš, Mojmír, Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 67, č. 6 (1992), s. 435-439
Zdroj: ČGS (UNM)
A probable fossil bird nest, ?Eocavum isp., from the Miocene wood of the Czech Republic / Zasadil, B. -- In: Abstract Book 4th International Bioerosion Workshop -- s. 49-51
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Probable genetic connection between mafic (lamprophyric) and felsic (granitoid) magmatism during formation of the Žulová Pluton (NE Bohemian Massif) / Krmíček, Lukáš -- In: CzechTec 07 : 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic : proceedings and excursion guide -- ISBN 978-80-7075-695-9 -- s. 47-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Probable genetic connection between mafic (lamprophyric) and felsic (granitoid) magmatism during formation of the Žulová Pluton (NE Bohemian Massif) / Krmíček, Lukáš -- In: CzechTec07 - 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group and 12th Meeting of the Czech tectonic Studies Group, April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic -- ISBN 978-80-7075-695 -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Probable mode of occurence of chemical elements in coal. / Bouška, Vladimír, Pešek, Jiří, Sýkorová, Ivana -- In: Acta Montana -- ISSN 0365-1398 -- Roč. B10, č. 117 (2000), 38
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Probable modes of occurrence of chemical elements in coal / Bouška, V., Pešek, J., Sýkorová, Ivana -- In: Acta Montana - Rada B (Fuel, Carbon, Mineral Processing) -- 10(117) (2000), s. 53-90
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Probable Modes of Occurrence of Chemical Elements in Coal / Bouška, Vladimír, Pešek, Jiří, 1936-, Sýkorová, Ivana, 1969- -- In: Acta montana. Series B, Fuel, Carbon, Mineral Processing -- ISSN 1211-1929 -- No. 10(117) (2000), s. 53-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Probable source of cassiterite and wolframite in heavy-mineral concentrates in surroundings of Rožmberk nad Vltavou
Probably the oldest described trilobite specimen from the territory of the Czech Republic